Ullakon eristys tuo kotiin lisätilaa ja lisälämmöneristys parantaa kodin energiatehokkuutta

Ullakon eristys ja lisälämmöneristys

Useimmiten ullakko on kylmä tila, jolla on vain vähän käyttöarvoa. Se toimii usein vain tavaroiden säilytystilana, jos edes sellaisena. Kaikkia tavaroita ei tunnu mielekkäältä säilyttää kylmässä, vaikka tilaa riittäisikin. Ullakon tila onkin usein niin sanotusti tyhjää, käyttämätöntä tilaa, jolla ei talossa ole oikein mitään käyttötarkoitusta.

Ullakon voi kuitenkin saada hyötykäyttöön. Se voidaan eristää, jolloin se toimii oivasti varasto- tai jopa asuintilana. Eristämisellä kotiin saadaan heittämällä useita lisäneliöitä, otettiin ullakko sitten asuin- tai varastokäyttöön. Jos ullakko on jo lämmin, mutta kaipaisi kipeästi energiaremonttia, se onnistuu helposti lisälämmönerityksillä.

Meiltä Kattopalvelu Prolta saat niin kylmän ullakon eristyksen kuin jo lämpimän ullakon lisälämmönerityksenkin. Eristämme kaikenlaiset ullakot ja vintit nykyaikaisin menetelmin, jotka ovat niin palo- kuin kosteusturvallisiakin. Näihin seikkoihin onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota, kun eristystöitä tehdään. Jos ne jätetään huomiotta, voidaan saada aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä.

Jokaisen meiltä tilatun kattotyön yhteydessä teemme myös katon yleistarkastuksen, jonka avulla pyrimme saamaan parhaan mahdollisen tilannekuvan katon nykytilasta. Tarkistamme silmämääräisesti niin katteen kunnon kuin mahdollisten kattotuotteiden kiinnityksetkin. Jos huomaamme katolla jotakin, mihin tulisi mielestämme puuttua, kerromme siitä sinulle ja teemme tarvittaessa tarjouksen myös muista kattotöistä.

Kuulemme tarkalla korvalla myös sinun toiveesi kattosi suhteen. Mihin käyttöön tahtoisit ullakon tulevan? Onko haaveissa lisää asuintilaa vai lämmintä varastotilaa? Yleistarkastuksen ja sinun toiveidesi perusteella annamme juuri sinun kodillesi räätälöidyn tarjouksen ja toimintasuunnitelman ullakon eristyksestä tai lisälämmöneristyksestä. Valitessamme sopivaa eristyspaksuutta otamme huomioon muun muassa huonekorkeuden ja -leveyden sekä vintin muut erityispiirteet.

Tarjoamme kattotöihimme mahdollisuutta joustavaan rahoitukseen, jonka hakeminen nettisivujemme kautta on nopeaa ja kätevää. Älä myöskään unohda, että kaikki tekemämme kattotyöt ovat kotitalousvähennyskelpoisia kuluja.

Katon energiaremontti kannattaa monestakin syystä

Nykyään myös kotien ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus ovat tärkeitä asioita, joihin sekä talonostajat että -omistajat kiinnittävät aiempaa tarkemmin huomiota. Omat päästöt halutaan minimoida, ja se onnistuu helposti parantamalla kodin energiatehokkuutta. Hyvänä kannustimena energiatehokkuuden parantamiseen toimii myös taloudellinen säästö: mitä vähemmän energiaa koti kuluttaa, sitä vähemmän sitä täytyy ostaa.

Yksi talon energiankulutukseen erittäin paljon vaikuttava tekijä on katto ja sen energiatehokkuus. Katon energiaremontti on yksi merkittävimmistä toimista, jolla voidaan vaikuttaa koko talon energiankulutukseen. Katon energiaremontilla tarkoitetaan lämmitykseen käytettävän energian vähentämistä, mikä katon suhteen tarkoittaa samaa kuin eristyksen parantaminen. Kun eristystä parannetaan, lämmön karkaaminen niin sanotusti harakoille vähenee eli lämpöä menee vähemmän hukkaan.

Usein tiivistys aloitetaan seinistä, mutta myös katto on tärkeässä asemassa energiapihissä talossa. Etenkin silloin, kun talo on jo hieman iäkkäämpi ja siinä on aikansa elänyt yläpohja tai ullakkotila. Tällaisessa tapauksessa katon energiaremontilla voidaan saada hyvinkin suuria muutoksia aikaan koko talon energiatehokkuudessa.

Kun eristystä lisätään tai muutoin muutetaan, on tärkeää huomioida, että kattorakenteiden tuuletus pysyy riittävänä. Muutoin eteen tulee pian kosteusongelmia, jos tuuletus ei toimi rakenteissa kunnolla. Aina kun kattotöissä ollaan tekemisissä kosteuteen ja tuulettumiseen liittyvissä asioissa, suosittelemme käyttämään kattotyön suorittamiseen ammattilaista. Vain näin voit varmistua siitä, että katon tiiviyteen ja kosteudenpoistoon liittyvät asiat ovat kunnossa.

Meiltä Kattopalvelu Prolta löytyy pitkä ja laaja-alainen kokemus kattojen lisäeritysten tekemisestä sekä energiatehokkuuden kasvattamisesta. Jos huomaamme, ettei katon ilmanvaihto ole riittävä, saat meiltä myös avun sen parantamiseen. Täyden palvelun kattotalona voimmekin taata asiakkaillemme sen, ettei tarvetta toiselle firmalle kattotöissä ole: me hoidamme kaiken alusta loppuun saakka, oli kyse sitten huolloista tai katon laajasta energiaremontista.

Eristys on aina syytä toteuttaa huolellisesti ja vakaalla ammattitaidolla

Ullakon eristämiseen pätevät samat lait kuin muidenkin huoneiden eristämiseen. Jotta lopputulos on toimiva, on syytä huolehtia riittävästä tuuletuksesta, kosteuspisteistä, höyrysuluista, paloturvallisuudesta ja niin edelleen. Jos jokin näistä seikoista laiminlyödään, ongelmat voivat kasvaa suuriksi, erittäin kalliiksi ja pahimmassa tapauksessa jopa talon asukkaille vaarallisiksi.

Kokematon remonttireiska voi taitamattomuudellaan tai huolimattomuudellaan jopa pilata koko talon sisäilman, jos kosteusteknillisiä asioita ei osata ottaa huomioon. Näin naapurin tai tutun palkkaamisessa säästetyt setelit uppoavat moninkertaisesti talon sisäongelmien korjaamiseen. Jos ongelmat kasaantuvat ja ehtivät äityä homeeksi asti, voi syntyä myös sellaisia ongelmia, joita ei rahalla voida korjata. Tällaisia ovat esimerkiksi terveyteen liittyvät ongelmat.

Kun tilaat eristystyöt kokeneelta ja osaavalta ammattilaiselta, saat taattua laatua ja juuri sitä, mitä halusitkin. Kattopalvelu Pron työntekijöiltä löytyy pitkä ja vankka kokemus eristystöistä, ja kokemuksen sekä ajantasaisen tietotaitomme avulla pystymme toteuttamaan energiapihit sekä turvalliset ratkaisut kaikenlaisille ullakoille kokoon ja muihin seikkoihin katsomatta.

Vaikka naapurin remonttireiskan palkkaaminen asialle saattaa hintoja vertaillessa tuntua houkuttelevalta ajatukselta, on kuitenkin syytä muistaa, että myös ammattilaisen tekemänä työ maksaa itsensä pian takaisin. Erilaiset kodin energiatehokkuutta parantavat toimet ovatkin erinomainen investointi, joka myös parantaa koko kiinteistön arvoa ja jälleenmyyntihintaa.

Kun energiaa kuluu vähemmän, rahaa säästyy. Näin energiaremontti voi maksaa itsensä hyvinkin nopeasti takaisin. Ammattilaisen asialle palkkaamalla takaat myös sen, että työn jälki on sellaista kuin pitääkin. Ammattitaitoiset kattotyöntekijät tuntevat uusimmat säännökset ja toimintatavat. Työssä käytetyt materiaalit ovat ainoastaan hyväksi todettuja, laadukkaita materiaaleja, jotka kestävät niin kuin niiden pitääkin.

Me Kattopalvelu Prolla teemme kaikki työmme laatutakuuna, eli jokaisella kattotyöllämme on aina takuu. Näin varmistamme, että asiakkaamme saavat vain parasta palvelua ja jos ongelmia ilmenee, korjaamme itse jälkemme. Hyvin harvoin tälle on kuitenkaan tarvetta, koska teemme asiat kerralla oikein: se on sekä asiakkaalle että meille tärkeää.

Lisäeristys voidaan tehdä myös hyväkuntoisen eristyksen tai seinärakenteen päälle

Ratkaisuja ullakon lisäeristykseen on lukuisia erilaisia. Kukin ullakko on omanlaisensa, ja siitä syystä myös ullakon lisäerityksen ratkaisut ovat erilaisia. Jokainen eristys suunnitellaan aina ullakkokohtaisesti, eli emme myy samaa ratkaisua ullakolle kuin ullakolle. Ullakon koko, sen ominaispiirteet sekä se, mihin käyttöön ullakon tila tahdotaan, vaikuttavat kaikki siihen, minkälainen ratkaisu eristyksen suhteen on juuri sinun ullakollesi paras mahdollinen.

Jos ullakko on jo eristetty, mutta se kaipaa lisäeristystä syystä tai toisesta, lisäeristys voidaan usein tehdä vanhan eristekerroksen päälle. Näin vältytään vanhan eristekerroksen purkutöiltä eikä eristettä tarvitse lisätä niin paljoa. Uusi kerros vanhan päälle riittää, ja haluttu lopputulos on helppo saavuttaa. Jo eristetyn ullakon lisäeristyksellä voidaan muun muassa parantaa energiatehokkuutta tai muuttaa puolilämmin tila asuttavaksi tilaksi.

Eristeet ovat aika paksuja, joten uusi kerros eristettä vie jonkin verran pois huonetilaa. Eristämätöntä ullakkoa ei siis aivan sellaisenaan ja nykyisessä koossaan saa muutettua esimerkiksi asuttavaksi tilaksi. Tämä on hyvä ottaa huomioon asuintilaa suunnitellessa. Hyvä ja energiatehokas eristys on kuitenkin merkittävässä osassa, kun tilaa muutetaan joko puolilämpimäksi tai asuttavaksi tilaksi. Siinä ei kannata tehdä kompromisseja, jotta lopputulos on halutun kaltainen.

Kun uusi eriste lisätään vanhan eristekerroksen päälle, säästetään paljon aikaa ja työtunteja, kun vanhaa eristekerrosta ei tarvitse purkaa ensin pois alta. Tämä tarkoittaa rahallisia säästöjä myös sinulle. Uutta eristettä lisätään vanhan eristeen päälle kuitenkin vain siinä tapauksessa, että vanha eriste on hyväkuntoista. Jos vanhat eristeet ovat jo elinkaarensa päässä tai eristeominaisuuksiltaan muutoin heikentyneet, ne voidaan kätevästi samalla vaihtaa uusiin, nykyaikaisiin ja tehokkaisiin eristeisiin. Meiltä Kattopalvelu Prolta saatkin samalla kätevästi myös vanhojen eristeiden vaihdon uusiin, jos tälle on tarvetta. Kaikki eristystyöt luonnistuvat meiltä alusta loppuun asti toteutettuna.

Ullakon eristykseen vaaditaan rakennus- tai toimenpidelupa

Ullakon eristys vaatii yleensä joko rakennus- tai toimenpideluvan. Rakennusluvan saaminen edellyttää sitä, että esimerkiksi rakennusoikeutta on jäljellä. Asuinkelpoiseksi alueeksi lasketaan lämmitetyt tilat, joissa huonekorkeus on 160 senttimetriä. Jos ullakon korkeus kuitenkin jää alle tämän mitan, tilaa voi käyttää esimerkiksi säilytystilana. Kun kylmästä ullakosta tehdään lämmin ja asuttava tila, rakennuslupa on aina tarpeen.

Rakennuslupa ja sen hakeminen saattavat ensikuulemalta vaikuttaa suurelta ja monimutkaiselta prosessilta, mutta Suomessa lupien haku ja saaminen on yleensä suhteellisen helppoa. Rakennuslupaa haetaan paikalliselta rakennuslupaviranomaiselta eli kaupungin tai kunnan rakennusvalvonnasta. Heiltä saa neuvontaa luvan hakuun liittyviin pulmiin, jos sellaisia tulee esiin. Tarvittaessa myös me neuvomme lupa-asioissa.

Kun lupa-asiat ovat kunnossa, työt voivat alkaa. Kun tilaat eristystyöt meiltä, teemme kaiken avaimet käteen -palveluna. Se tarkoittaa, että me huolehdimme niin työssä tarvittavien materiaalien ja työkalujen hankinnasta kuin työvoimastakin. Kaikkiin kattotöihimme kuuluu veloituksetta katon yleistarkastus, ja koko työn hintaan sisältyy aina perusteellinen lopputarkastus sekä -siivous.

Eristyksen lisäksi voimme tehdä katollasi myös muita toimenpiteitä, jos niille on tarvetta. Olemme kokeneita kattohuoltojen, -korjausten sekä -remonttien tekijöitä, eli apu kaikkeen kattotöihin liittyvään löytyy laadukkaasti meiltä. Teemme kattotyöt niin huopa-, pelti- kuin tiilikatoillekin emmekä ole nirsoja myöskään katto- tai rakennustyyppien suhteen. Kiipeämme mielellämme omakotitalojen, rivitalojen, kesämökkien ja autotallien katoille laittamaan katot kuntoon.

Teemme työmme aina sovitusti ja aikataulussa, ja asiakastyytyväisyytemme on erinomaista luokkaa. Suhtaudumme kuhunkin kattoon aina yksilöllisesti sekä kokonaisuutena, ja otamme kunkin katon ominaispiirteet suunnitelmissamme ja kattotyön toteutuksessa aina huomioon. Kokeneiden työntekijöidemme käsissä syntyy laadukasta ja kestävää jälkeä, joka lisää kattosi elinikää ja vähentää sen kokonaiskustannuksia. Oli haluamasi kattotyö mikä tahansa, sen saat taidokkaasti toteutettuna Kattopalvelu Prolta.

Kaikki kattopalvelut koko Suomen alueella.
Ota yhteyttä, niin huolletaan, korjataan ja remontoidaan Sinunkin kattosi!