Toimivan peltikaton lähtökohta on perusteellinen huolto

Peltikaton huolto

Jotta peltikatto toimisi siltä vaaditulla tavalla, siitä on pidettävä huolta perusteellisesti ja säännöllisesti. Peltikaton uhkana on ruostuminen, jos katolle kertyy ylimääräistä kosteutta tai jos esimerkiksi sadevesijärjestelmässä on ongelmia. Kun katon kunnon tarkistaa tasaisin väliajoin ja puuttuu oitis mahdollisiin ongelmakohtiin, katon kokonaiskustannukset pysyvät vähäisinä ja käyttöikä pitkänä.

Kattopalvelu Prolta saat kaikki peltikaton huoltotyöt aina rännien puhdistuksesta katon maalaukseen sekä läpivientien tiivistykseen. Laitamme kuntoon niin erilaiset kattoprofiilikatot kuin kone- ja lukkosaumakatteetkin. Meiltä saat osaavan työvoiman sekä koneiston korkeiden, jyrkkien ja muutenkin haastavien kattojen huoltotöihin. Meiltä saat varmasti osaavaan palvelua, tarvitsi huoltoa sitten omakotitalon, rivitalon, kesämökin taikka piharakennuksen katto.

Katon huolto suunnitellaan aina rakennuskohtaisesti sen mukaan, mitä kukin rakennus tarvitsee. Rakennukset voivat esimerkiksi sijainnista ja käyttötarkoituksesta riippuen kohdata erilaista rasitusta, joten myös huoltotoimenpiteet on suunniteltava niiden mukaisesti. Sankassa metsässä sijaitseva omakotitalo on aivan erilaisen rasituksen kohteena kuin esimerkiksi avaralla alueella sijaitseva rivitalo.

Joka kerta ennen huoltohommiin ryhtymistä tarkistamme koko katon yleiskunnon. Katsomme, missä kunnossa peltikaton pinta on, ja käymme läpi sadevesijärjestelmän sekä kattotuotteiden toimivuuden. Jos yläpohjaan on helppo pääsy, vilkaisemme myös sen mahdollisten vuotojen varalta. Mitä ikinä tarkastuksessa havaitsemmekin, kerromme siitä sinulle ja teemme tarvittaessa tarjouksen muistakin kattotöistä.

Kun ammattilainen käy tarkistamassa talosi katon pari kertaa vuodessa, pysyt hyvin kärryillä siitä, missä kunnossa kattosi on ja mitä toimia se tulee tarvitsemaan. Meiltä voit tilata kattojen huollot joko yksittäisinä kertapalveluina tai sitten pidempänä sopimuksena – keskustelemme jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti sopivan ratkaisun. Kaikki tekemämme kattotyöt ovat kotitalousvähennettäviä kuluja, ja kattotöihimme on mahdollista hakea myös joustavaa rahoitusta nettisivujemme kautta.

Puolivuosittaiseen peltikaton huoltoon kuuluvat katon ja vesikourujen puhdistus

Yksi tärkeimmistä peltikaton huoltotöistä on katon ja vesikourujen säännöllinen puhdistus. Se tulisi tehdä katolle ainakin kaksi kertaa vuodessa: ensin keväällä ja toistamiseen syksyllä. Kaikenlainen irtoroska, kuten lehdet ja oksat, keräävät vettä itseensä eikä katto pääse missään vaiheessa kunnolla kuivumaan. Peltikatto on erityisen herkkä ruostumaan, joten lika aiheuttaa nopeasti peltikaton ennenaikaista kulumista.

Lisäksi kesäisin rankat vesisateet aiheuttavat helposti tulvimista roskaisissa ränneissä. Rännit säännöllisesti puhdistamalla varmistat, että vesi pääsee kulkemaan ränneissä niin kuin on tarkoituskin, eikä se ajaudu paikkoihin, joihin se ei kuulu. Talvella roskien vuoksi ränneihin patoutunut vesi jäätyy ja sulamisvesi alkaa virrata kouruista päätyen talon seinille. Tämä voi aiheuttaa esteettisen haitan lisäksi myös vakavampia kosteusvaurioita katon ulkoseiniin tai jopa rakenteisiin.

Ylimääräinen roska niin sulana kuin jäätyneenäkin myös rasittaa rännejä painollaan. Etenkin talvella katto ja rännit ovat muutenkin kovalla koetuksella, kun katolla voi olla paljonkin raskasta lunta. Roska entisestään lisää katolle kohdistuvaa painoa ja rasittaa katto turhaan. Katon käyttöiän kannalta on parasta, jos kaikenlainen katon kohtaama rasitus pystytään minimoimaan.

Lisäksi aina kun puhdistamme katon tai vesikourut, tarkistamme samalla myös katon yleisen kunnon sekä rännien kiinnitykset ja kaadot. Jos huomaamme esimerkiksi rännien kiinnityksissä jotakin parantamisen varaa, teemme myös tästä työstä sinulle tarvittaessa tarjouksen. Meidän etunamme on se, että meiltä saat kaikki kattotyöt kerralla – aina katon puhdistamisesta ja huollosta pieniin ja vähän suurempiinkin korjaustöihin saakka.

Kun katosta pidetään säntillisesti ja säännöllisesti huolta, orastaviin ongelmiin on vaivaton puuttua ja siten katon kokonaiskustannukset pysyvät kurissa ja käyttöikä pitkänä. Perusteellisilla huolloilla voidaan myös ehkäistä ennalta sellaisten vaurioiden syntymistä, jotka vaatisivat suurempaa ja siten myös kalliimpaa remonttia.

Talvella pudotamme lumet ja avaamme jäätyneet rännit

Vuodenajoista talvi on katolle kuin katolle erityisen raskas ja kuormittava. Jo pelkkä lumimassojen painon aiheuttama rasitus on omiaan tekemään katolle hallaa. Sen lisäksi vaarana ovat myös lumimassojen kontrolloimaton tippuminen katolta alas. Lumi voi naarmuttaa kattoa vahingoittaen sen pintaa tai tuoda mukanaan alas niin kattotuotteita kuin rännejäkin.

Siksi talvella onkin tärkeää seurata katon lumikuormaa. Varsinkin peltikatolta lumi pyrkii tippumaan helposti. Toisaalta tämä on hyvä, ja toisaalta huono asia. Hyvän siitä tekee se, että kun lumi tippuu katolta pois omalla painollaan, se ei jää rasittamaan kattoa. Huonon lumen omatoimisesta tippumisesta tekee se, että alas tullessaan se voi tuoda mukanaan myös katolle kuuluvia kattotuotteita.

Lumen vapaata tippumista voidaan estää lumiesteillä, mutta silloin lumi täytyy tarpeen mukaan tulla pudottamaan katolta hallitusti. Talon omistaja on vastuussa putoavan lumen mahdollisesti aiheuttamista vaurioista, ja siitä syystä toimivaan kattoturvaan on kannattavaa panostaa. Tarkistamme ja tarvittaessa kiristämme lumiesteiden sekä muiden kattotuotteiden kiinnitykset. Siten estetään, ettei lumi vie kattotuotteita mukanaan ja aiheuta siten kattovaurioita.

Jäätyneet rännit puolestaan ovat ongelma, kun lumi alkaa sulaa. Sulamisvesi ei pääse poistumaan sille tarkoitettuja reittejä pitkin, vaan tulvii rännien yli seinille. Tämä voi aiheuttaa homesienien muodostumista seiniin. Raskas jää myös vääntää rännejä ja pilaa oikean kaadon, mikä entisestään pahentaa ongelmaa. Jos vesi seisoo kauan rännissä, ränni alkaa ruostua ja ajan myötä se voi jopa reikiintyä. Seisova vesi myös jäätyy ränneihin padoiksi. Rännejä ei kuitenkaan tule hakata kirveellä, vasaralla tai muullakaan työkalulla jään rikkomiseksi. Meiltä löytyy tehokkaat höyrysulattimet, joilla saamme sulatettua rännit auki ekologisesti ja sadevesijärjestelmää tai katon pintaa vahingoittamatta.

Myös läpivientien, kattopeltien, saumojen sekä jiirien tiiviyden tarkistus on tärkeää

Katon tärkein tehtävä on suojata taloa, sen rakenteita sekä siinä asuvia ihmisiä. Jotta katto onnistuisi tässä tehtävässään, katon on oltava tiivis. Siksi on tärkeää vuosittain tarkistaa katon läpivientien, kattopeltien saumojen sekä jiirien tiiviys. Se on ainoa tapa varmistua siitä, että katto on tiivis ja hoitaa hommansa.

Myös vuodenajat voivat vaikuttaa siihen, miten katto reagoi. Vaikka katto ei kesällä vuotaisi, tilanne voi olla täysin toinen talvella. Painava lumi voi työntää alleen sulaneen veden pienimmistäkin rei’istä sisään. Toimiva aluskate onneksi pelastaa pieniltä vuodoilta, mutta jos katto on iäkäs, ei aluskatekaan välttämättä ole enää parhaassa terässä.

Kun pyydät meidät tarkistamaan kattosi kunnon, voit olla varma siitä, että kattosi on parhaalla mahdollisella tavalla valmistettu tulevaa vuodenaikaa varten. Saumaamme jiirit ja epätiiviit kohdat, tiivistämme läpiviennit ja tarvittaessa lisäämme myös peltien kiinnitystä. Näin sinun ei runsaillakaan lumilla tarvitse pelätä, että katto vuotaa pienistä rei’istä vettä talon rakenteisiin.

Niin läpivientien, saumojen kuin jiirienkin tiiviys on asia, joihin moni oman elämänsä kattohuoltaja ei osaa edes kiinnittää huomiota. Huomion kiinnittäminen näihin seikkoihin vaatiikin tarkkaa silmää sekä taitoa ja asiantuntemusta nähdä mahdolliset ongelmakohdat. Siitä syystä suosittelemmekin, että tilaat aina ammattilaisen tekemään kattosi huoltoa. Vain näin voit varmistaa, että kaikki yksityiskohdatkin tulevat huomioiduksi.

Samalla kun laitamme nämä asiat kuntoon, tarkkailemme myös peltikaton yleiskuntoa. Jos kattopellit alkavat näyttää ruostumisen merkkejä tai ovat jo ruostuneet, voimme sopia kanssasi myös muiden kattotöiden tekemisestä. Jos kattopellit ovat joutuneet kelvottomaan kuntoon, tulisi ne vaihtaa kokonaan uusiin. Asuminen ruostuneiden kattopeltien suojaamassa talossa on arpa- ja uhkapeliä, sillä kattopellit eivät tuolloin enää ole täydessä toimintakyvyssään.

Kattotuotteiden kiinnityksen tarkistuksessa on kyse turvallisuudesta

Jokaisen puolivuosittaisen huollon yhteydessä olisi tarpeen myös tarkistaa kattotuotteiden kiinnitys. Ne saattavat vuosien varrella menettää otettaan ja alkaa pikkuhiljaa irrota peltikatteesta. Jo pieneen löystymiseen kannattaa puuttua, ettei käy vahinkoja. Kun on kyse turvallisuudesta, kannattaa aina pelata varman päälle – niin myös kattotuotteiden suhteen.

Etenkin talvella lumikuorman alla kattosillat, lumiesteet sekä lapetikkaat joutuvat suurten haasteiden eteen. Jos kattotuote on huonosti kiinni katossa, se voi repeytyä irti lumien mukana ja tehdä ikävää jälkeä myös katon pinnalle. Se voi muun muassa repiä kattopeltejä mukanaan. Tämä on myös vakava turvallisuusriski, jos esimerkiksi metallinen lumieste tulee ryminällä painavan lumen kanssa alas.

Jos kattotuotteiden kiinnitys ei ole kohdallaan, eivät kattotuotteet myöskään aja asiaansa, eli helpota katolla työskentelemistä, kulkemista ja katon kunnon ylläpitoa. Oli kattotuote mikä hyvänsä, sen kiinnitys kannattaa tarkistaa aina huollon yhteydessä. Näin kiinnitykset eivät myöskään pääse vaivihkaa ja huomaamatta löystymään ja aiheuttamaan ikäviä yllätyksiä.

Samalla kun tarkistamme jo olemassa olevien kattotuotteidesi kunnon ja kiinnityksen, voimme myös vaihtaa kattotuotteet uusiin tai asentaa katolle jotain sellaisia kattotuotteita, mitä siellä ei vielä ollut. Ennen toimeen ryhtymistä teemme aina asiakkaan kanssa suunnitelman, joka perustuu tekemiimme havaintoihin sekä asiakkaan toiveisiin. Kun kerrot suunnitteluvaiheessa, mitä katoltasi toivot, voimme ottaa toiveesi huomioon huoltotöiden toteutuksessa.

Meiltä saat aina laadukkaat ja turvalliset kattotuotteet, kuten lumiesteet, kattosillat, lapetikkaat kuin myös energiatehokkaat aurinkopaneelitkin. Töillämme on aina laatutakuu, minkä lisäksi työtä koskevat myös tuotteiden valmistajien takuut. Asiakastyytyväisyys on meille kaiken ydin, ja sen vuoksi panostamme asiakaslähtöiseen suunnitteluun sekä teemme takuuvarmaa jälkeä, joka kestää ja on laadukasta. Mitä ikinä katoltasi tarvitsetkin, saat sen meiltä Kattopalvelu Prolta.

Peltikaton huoltomaalauksella palautat katon suojan

Yksi keino pitää huolta peltikatosta ja sen mahdollisimman pitkästä käyttöiästä on tehdä aika ajoin huoltomaalaus. Se suositellaan tehtäväksi noin 10-15 vuoden välein. Maalipinnalla on tärkeä osuus siinä, että katto kestää esimerkiksi sadetta ja lunta sekä kestää vuodenajasta riippumatta.

Maalipinta kuluu ajan ja rasituksen myötä, eikä yhdenkään peltikaton maalipinta ole ikuinen. Maali on katon suoja esimerkiksi auringon porotusta, lunta sekä ilmansaasteita vastaan. Jos maalipinta alkaa lohkeilla tai rapistua pois, se on merkki siitä, että katto tarvitsee huoltoa ja uutta maalipintaa. Jos lohkeilleen maalipinnan antaa olla sellaisenaan pitkään, se voi aiheuttaa muitakin ongelmia katolle. Tällöin katon suoja on heikentynyt, ja esimerkiksi vesi pääsee kiinni kattopelteihin normaalia hanakammin.

Huoltomaalaus palauttaa kattosi suojan, ja antaa sille lisää käyttövuosia. Jos katon maalipinta alkaa rapistua jo ennen kuin on kulunut 10-15 vuotta viime huoltomaalauskerrasta, huoltomaalaus on suositeltavaa tehdä, vaikka aika ei vielä olisikaan vuosina kulunut umpeen. Katon huoltomaalaus kannattaa tehdä mieluummin hieman etuajassa kuin auttamatta myöhässä, jolloin katto luultavasti on jo ehtinyt ottaa vähintään pieniä vaurioita itseensä.

Kattopalvelu Prolta tilattuna katon maalaus sisältää aina ruosteen ja hilseilevän maalin poiston sekä katon huolellisen pesun ennen uuden maalipinnan laittamista. Maalauksessa käytämme aina vain laadukkaimpia peltikatoille sopivia maaleja ja työmme jälki on tasokasta. Huoltomaalauksen yhteydessä on mahdollista myös muuttaa vesikatteen väriä, mutta koska muutos vaikuttaa rakennuksen ulkoasuun, vaatii tämä usein toimenpidelupaa. Kerromme sinulle lupa-asioista mielellämme lisää, jos aihepiiri ei ole sinulle kaikkein tutuimmasta päästä. Jotta uusi maalipinta pysyisi mahdollisimman pitkään hyvässä kuosissa, on tärkeää muistaa pitää katosta huolta. Siten katto toimii parhaiten ja on myös esteettisesti miellyttävä.

Tarkistamme kattosi kunnon aina, kun käymme katollasi huoltotoimissa

Meidän etunamme muihin kattofirmoihin on se, että meiltä saat kaikki kattotyöt saman katon alta. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme mahdollisimman kokonaisvaltaista palvelua sinua ja kattoasi ajatellen. Siitä syystä otamme asiakkaan aina mukaan jo huoltojen, korjausten tai remonttien suunnitteluvaiheessa, jotta pystymme parhaalla mahdollisella tavalla ottamaan asiakkaan toiveet huomioon töiden toteutuksessa.

Laaja-alaista palvelua tarjotaksemme tarkistamme aina myös kattosi koko kunnon, kun kiipeämme katollesi mitä tahansa meiltä tilattua työtä tekemään. Sillä ei ole merkitystä, kuinka suuri toimenpide on: tarkastamme katon niin huollon kuin suurremontinkin yhteydessä. Huolellinen tarkistus auttaa meitä myös suunnittelemaan paremmin työmme.

Tarkastuksessa kiinnitämme huomiota laajasti katon kaikkiin osa-alueisiin. Katsastamme muun muassa peltien kiinnitykset, saumaukset sekä jiirit ja sisätaitteet. Emme myöskään laiminlyö peltilistojen taikka piipunjuuripellityksen tarkastusta. Varmistamme, että erilaiset kattotuotteet ovat kunnossa ja että viemärintuuletus on kunnossa. Ilmanvaihtoläpivientien sekä muiden läpivientien kunnon ja tiiviyden tarkistaminen on myös osa kokonaistarkastusta.

Mitä laajemman kuvan saamme siitä, missä kunnossa kattosi on, sitä helpompi meidän on suunnitella sille tehtävät toimenpiteet. Ulkoisten seikkojen lisäksi tarkistamme, onko harjapellin alla harjatiiviste ja onko se kunnossa. Jos meillä on esteetön pääsy yläpohjaan, tarkistamme silmämääräisesti myös aluskatteen kunnon sekä pidämme silmämme auki mahdollisten valumajälkien ja huonokuntoisten eristeiden varalta. Jos jotakin hälyttävää huomataan, siihen voidaan puuttua ennen kuin ongelma ehtii äityä suuremmaksi.

Kun olemme tehneet katon kokonaistarkastuksen, meillä on hyvin kattava kuva siitä, mikä kattosi lähtötilanne on ja mitkä toimenpiteet sopisivat parhaiten tehtäväksi sinun katollesi. Tarkastuksen tehtyämme kerromme havainnoistamme sinulle ja kuuntelemme sinun toiveesi katon huoltoon, korjaukseen tai remonttiin liittyen. Sen jälkeen pääsemme tekemään sinulle suunnitelmaa sekä tarjousta katon kuntoon laittamisesta.

Peltikaton syys- ja keväthuollolla varmistat, että katto toimii monipuolisesti 

Jotkin huoltotoimet ovat sellaisia, että ne on tärkeä toteuttaa säännöllisesti. Yleisin suositus on se, että perushuollot tehtäisiin kahdesti vuodessa: toinen syksyllä ennen ensimmäisiä lumia ja toinen keväällä, kun pakkaset ovat hellittäneet. Näin voidaan kaikista parhaiten varmistaa, että katto on valmis tulevaa, melko rankkaa vuodenaikaa ja sen haasteita varten.

Syyshuollossa tärkein toimi on katon puhdistaminen lehdistä ja muista irtoroskista. Katolle jäädessään ne keräävät itseensä kosteutta ja altistavat peltikaton siten ruostumiselle. Jos ne taas ehtivät jäätyä, ne voivat talven aikana aiheuttaa katolle niin pintavaurioita kuin suurempaakin haittaa. Koska katto joutuu talvella muutoinkin sietämään valtavaa lumikuormaa, tulisi syksyllä varmistaa, ettei katolle ole jäänyt mitään ylimääräistä taakkaa.

Keväällä taas tarkistetaan kattopeltien pinnat: onko lumi aiheuttanut naarmuja tai muita vaurioita peltikatteeseen? Onko sadevesijärjestelmä hyvässä kunnossa ja vie veden pois katolta oikeita reittejä? Tässä vaiheessa voidaan myös tehdä pieniä korjauksia, jos katossa huomataan jotakin orastavia vikoja tai talven tuhoja.

Käymme huoltojen yhteydessä läpi myös läpivientien kunnon. Huonokuntoinen läpivienti voi erityisesti talvella vuotaa, kun lumi aiheuttaa painetta työntäen sulamisvettä katon sisään pienimmästäkin raosta. Tarkistamme samalla peltikaton kiinnityksen sekä peltien välisen tiiviyden. Jos peltien kiinnityksessä on parantamisen varaa, voimme tarvittaessa lisätä kateruuveja. Jos katto puolestaan on kiinnitetty nauloilla, suosittelemme naulojen vaihtamista nykyaikaisiin kateruuveihin. Teemme mielellämme myös tämän kattosi hyväksi.

Talvella suosittelemme tarpeen mukaan tehtäväksi lumenpudotuksia. Kun lumi on satanut katolle, ei aina kannata jäädä odottamaan, että se tipahtaa sieltä itsekseen alas. Turvallisinta on kutsua meidät paikalle lumenpudotukseen. Teemme lumenpudotukset aina turvallisesti ja kattoa rasittamatta.

Teemme kattojen huollot, oli peltikattosi minkälainen hyvänsä. Emme myöskään nirsoile sen suhteen, mitä rakennustyyppejä otamme työn alle. Oli kyseessä sitten omakotitalo, rivitalo tai vaikkapa kesämökki, Kattopalvelu Prolta saat laadukkaasti ja kestävästi tehtynä niin huollot, korjaukset kuin suuremmatkin remontit.

Kaikki kattopalvelut koko Suomen alueella.
Ota yhteyttä, niin huolletaan, korjataan ja remontoidaan Sinunkin kattosi!