Tiilikaton pinnoitus on keino palauttaa katon kestävyys säätä, sammalta ja muita rasitteita vastaan

Tiilikaton pinnoitus

Perinteinen tiilikatto on yleinen näky suomalaisia taloja suojaamassa. Yksi syy tähän on se, että tiilikatto on pitkäikäinen ja kestävä. Mutta vaikka tiili on ehjänä kestävä, se on myös hyvin huokoinen materiaali. Siitä syystä sen huollosta on pidettävä erityisen tarkasti huolta. Kun tiili menettää pinnoituksensa, se menettää samalla vettä hylkivän suojansa ja vesi pääsee tunkeutumaan tiilen huokoiseen rakenteeseen. Jos tilanne jatkuu pitkään, edessä voi olla mittaviakin ongelmia.

Samalla kuin vesi pääsee tiilen sisään, sinne tiensä löytävät myös sammalen juuret. Sammal ja jäkälä syövät tiilen mineraaleja ja haurastuttavat tiiltä. Kun sammal ja jäkälä saavat iskettyä juurensa tiilen huokoiseen materiaaliin, tiiltä tehokkaasti tuhoava kiertokulku on syntynyt. Talvella tiilen sisään päässyt vesi jäätyy, ja lämpölaajetessaan se vielä entisestään kiihdyttää tiilen rapautumista. Hyvä uutinen on se, että tämä kaikki on kuitenkin estettävissä. Tiilikatto suositellaan pinnoitettavaksi noin 30 vuoden päästä katon asennuksesta. Tiilet pinnoittamalla tiilen käyttöikää voi lisätä aina 70 vuoteen asti.

Meiltä Kattopalvelu Prolta saat tasokkaat pinnoitustyöt vankalla osaamisella ja laadukkailla tuotteilla. Palautamme tiilen vesitiiviyden sekä suojan uv-säteilyä, ilmansaasteita ja muita ulkoisia uhkia vastaan. Samalla suojaamme tiilen sammaloitumista vastaan, ja siten pidennämme sen elinkaarta huomattavasti. Panostamalla hyvin ja huolella tehtyyn huoltoon säästät loppupeleissä huomattavasti rahaa esimerkiksi korjaus- ja remonttikustannuksissa.
Tiilikaton pinnoitus kannattaa tilata juuri meiltä, sillä olemme täyden palvelun kattotalo ja asiakastyytyväisyytemme on erinomaisella tasolla. Ennen kuin ryhdymme pinnoittamaan tiilikattoasi, teemme perusteellisen katon kokonaistarkastuksen, jossa kiinnitämme huomiota muun muassa tiilten kuntoon sekä sadevesijärjestelmän ja mahdollisten kattoturvatuotteiden toimivuuteen. Tarkistamme myös jiirit, piipunpellitykset ja muut pienet yksityiskohdat. Jos yläpohjaan on esteetön pääsy, vilkaisemme myös aluskatetta, eristysvilloja ja varmistamme, ettei rakenteissa näy vuotojälkiä.

Kerromme kaikista tarkastuksessa tekemistämme huomioista sinulle, ja tarpeen tullen teemme tarjouksen myös muista kattotöistä. Suunnittelemme ja aikataulutamme työmme huolellisesti, ja kuuntelemme suunnitteluvaiheessa aina sinun toiveitasi ja tarpeitasi kattosi suhteen. Kaikkiin kattotöihimme on mahdollista hakea myös joustavaa rahoitusta nettisivujemme kautta. Älä myöskään unohda, että kotitalouksien tilaamat kotiin tai vapaa-ajan asuntoon teetettävät kattotyöt ovat kotitalousvähennyskelpoisia kuluja.

Katon kunto ja koko vaikuttavat tiilikaton pinnoitustyön hintaan

Useimmiten kuulemamme kysymys koskee tiilikaton pinnoitustyön hintaa. Ymmärrämme, että se on asiakkaille merkittävä tekijä työn toteuttajaa valitessa. Valitettavasti emme kuitenkaan voi antaa tarkkaa hintaa ennen kuin olemme perusteellisesti tutustuneet kattoon, joka pinnoitusta tarvitsee. Suuntaa-antavan hinta-arvionkin antaminen on mahdotonta, jos katon yksityiskohdat ja erityispiirteet eivät ole tiedossa.

Sen osaamme kuitenkin sanoa, mikä kaikki vaikuttaa tiilikaton pinnoituksen hintaan. Luonnollisesti siihen eniten vaikuttavat tekijät ovat katon kunto ja koko. Mitä suurempi katto, sitä suurempi on myös sen pinnoituksen hintalappu. Katon koko määrittelee muun muassa sammaleentuhokäsittely- ja pinnoitusaineen menekin sekä vaikuttaa tarvittavan työn määrään.

Hyväkuntoinen katto on myös huomattavasti edullisempaa pinnoittaa kuin huonokuntoinen katto, joka saattaa pinnoituksen lisäksi vaatia myös muita toimenpiteitä. Katon tarkastuksen yhteydessä voimme myös korjata yksittäiset tiilet kuntoon, jos katto sitä vaatii. Ymmärrettävästi tämä kuitenkin kasvattaa hieman työn hintaa. Ennen pinnoitusta tiivistämme tarvittaessa esimerkiksi läpiviennit, saumat ja muut kohdat niin, ettei vesi tule niistä läpi. Lisäksi tarkistamme aluskatetta myöden kaiken siten, että kaikki on kunnossa.

Ilman katon näkemistä omin silmin katon pinnoituksen hintaa on mahdotonta arvioida. Pyytämällä meiltä tarjouksen, tulemme tarkistamaan kattosi paikan päällä ja tarkistuksessa saamiemme tietojen avulla pystymme laskemaan sinulle hinnan ammattilaisen tekemästä laatutyöstä sekä ensiluokkaisesta ja pitkäikäisestä pinnoitustuloksesta.

Katon huoltotoimiin sijoitetut rahat voivat maksaa itsensä todella nopeasti pois. Kun katosta pidetään hyvää huolta, vältytään hintavilta ja suurilta korjauksilta ja remonteilta, jotka kiristävät sekä talonomistajan hermoja että kukkaronnyörejä. Pitämällä jatkuvasti silmällä oman katon kuntoa ja tilaamalla huollot ajoissa voit säästää huomattavia summia rahaa sekä pidentää kattosi käyttöikää kymmenillä vuosilla. Hyväkuntoinen katto nostaa myös koko talon arvoa, joten kattohuoltoihin laitettu raha on kuin sijoitus, joka kasvattaa arvoaan ajan edetessä.

Ensin katon tarkastus, sen pesu ja sitten sammaleentuhokäsittely

Suunnittelemme ja toteutamme jokaisen tiilikaton pinnoituksen asiakkaan haluamalla ja katon tarvitsemalla tavalla. Emme myy keskenään identtisiä kattohuoltoja ja tiilikaton pinnoituksia talolle kuin talolle, vaan otamme työn suunnittelussa aina huomioon talolle yksilölliset piirteet sekä talonomistajan tarpeet oman kattonsa suhteen.

Ensimmäinen askel juuri sinun katollesi sopivan pinnoituksen tekemiseen on kokonaisvaltainen katon yleistarkastus, jolla saamme parhaan mahdollisen kuvan siitä, missä kunnossa katto on nyt ja minkälaista huoltoa se tarvitsee. Tarkastuksen lisäksi kuuntelemme tarkalla korvalla sinun toiveitasi ja tarpeitasi kattosi suhteen. Yhdistämällä nämä tiedot saamme piirrettyä kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mitä kattosi tarvitsee ja miten pystymme sen sinulle tarjoamaan.

Katon pinnoitustyö kuitenkin etenee pääpiirteittäin hyvin samaa kaavaa, vaikka yksityiskohdat jokaiselle katolle ovatkin omanlaisensa. Ensimmäisenä katto puhdistetaan roskista, kuten tuulen tuomista lehdistä ja oksista. Puhdistus tapahtuu yleensä pehmeällä harjalla, joka ei vaurioita tiilikatteen pintaa. Sen jälkeen tarkistamme, että tiilet ovat ehjiä ja vaihdamme tarvittaessa rikkinäiset tiilet ehjiin. Sitten tarkistamme läpiviennit, saumat sekä aluskatteen.

Kun katon tiiviys on tarkistettu, voimme aloittaa katon pesun. Katto pestään harjapesulla, eli pehmeän harjan ja veden yhdistelmällä. Kattoa pestessä on oltava huolellinen, jotta kate ei vaurioidu. Sitä varten on kiinnitettävä huomiota käytettävään harjaan sekä vedenpaineeseen. Pesun jälkeen katto käsitellään tarvittaessa ekologisella sammaleentuhoaineella. Se jätetään vaikuttamaan katolle, jotta aine tunkeutuu tiiliin ja tuhoaa sammalen juuret myös pintaa syvemmältä. Aine huuhdellaan pois katolta. Käyttämämme sammalentuhoaineet ovat ympäristöystävällisiä, eivätkä ne aiheuta vaaraa ihmisille, kotieläimille tai luonnolle. Kun nämä toimet on tehty, tiilikatto voidaan pinnoittaa.

Pinnoitus on hieman kuin tiilikaton maalaisi uudestaan, mutta tiilten väri ei muutu. Pinnoittamalla tiilet niiden pintaan luodaan tiiltä suojaava kerros. Tiilet pinnoitetaan tehtaalla, mutta ajan myötä pinnoitus kuluu. Sen vuoksi tiilikatto suositellaan pinnoitettavaksi uudelleen noin 30 vuoden kuluttua katon asennuksesta.

Perinteinen pinnoitus on vain yksi monista pinnoitusmenetelmistä

Yllä kuvaamaamme toimenpidettä voisi kutsua perinteiseksi pinnoitukseksi, sillä se on kaikista yleisin menetelmä tiilikaton uudelleen pinnoittamiseen. Tiilikatoille on kuitenkin olemassa myös muitakin pintakäsittelymahdollisuuksia kuin perinteinen pinnoitus, jossa tiilen pintaan luodaan uusi, vedenkestävä pinta ilman että katon väri muuttuu miksikään.

Muita vaihtoehtoja ovat muun muassa tiilikaton pinnoittaminen värittömällä suoja-aineella, elastisella pinnoitteella tai muilla nykyaikaisilla menetelmillä. Menetelmä kannattaa aina valita katon tarpeet huomioon ottaen. Yksikään menetelmä ei ole absoluuttisesti toista parempi, vaan yksi menetelmä saattaa sopia yhdelle katolle hyvin siinä missä toiselle katolle se ei olisi lainkaan tarkoituksenmukainen. Eri pinnoitusaineiden tehot myös vaihtelevat muutamista vuosista muutamaan kymmeneen vuoteen.

Esimerkiksi elastisella pinnoituksella voidaan puuttua vesi- ja kosteuserityksen haasteisiin sekä pysäyttää rakenteiden rapautuminen. Elastinen pinnoite soveltuu hyvin tiilikattojen lisäksi myös pelti- ja huopakattojen pinnoitukseen. Se on erinomainen suoja muun muassa sääolosuhteiden vaihtelua ja uv-säteilyä vastaan. Lisäksi se pysäyttää alla olevan materiaalin ruostumisen, ja se on terveydelle haitaton aine. Elastinen pinnoite on erinomainen myös läpivientien sekä saumausten tiivistämiseen elastisuutensa vuoksi.

Valitsit tiilikattosi pinnoitukseen minkä menetelmän tahansa, voit olla varma siitä, että olet ostanut katollesi lisää huoletonta käyttöikää. Pinnoitus palauttaa katon toimivuuden uutta vastaavalle tasolle, eikä katon pinnoitteesta tarvitse huolehtia taas hetkeen. Pinnoittaminen myös helpottaa katon huoltoa ja tekee katosta myös aiempaa miellyttävämmän silmälle. Hiljattain pinnoitettu katto ei kerää itseensä niin hanakasti sammalta ja muuta ylimääräistä kasvustoa kuin aikoja sitten pinnoitettu katto.

Tiilikaton pinnoittaminen hyvin ja huolella on siis toimenpide, josta on sinulle pitkäaikaista hyötyä. Suurin hyöty on tietenkin se, että katto pysyy toimintakuntoisena eikä sammal pääse heikentämään sen kestävyyttä, mutta myös huoltojen helpottuminen on tiilikaton pinnoituksen sivutuote, joka kannattaa pitää mielessä. Tulevina vuosina sammal ei vaivaa tiilikattoasi samaan tapaan kuin ennen pinnoitusta, ja siten huoltotoimetkin ovat hieman pienempimuotoisia ja vähemmän aikaa vieviä.

Uudelleen pinnoitettu tiilikatto on kestävä ja likaa hylkivä, mutta ei silti huoltovapaa

Kun tiilen suoja on palautettu, moni haksahtaa luulemaan, että katto on nyt huoltovapaa tulevat vuodet. Tämä on väärä luulo, sillä pinnoitteen palauttaminen ei poista katon tarvetta säännölliselle huollolle. Pinnoituksen jälkeen onkin hyvä palata kattohuoltojen suhteen perusasioiden ääreen ja jatkaa katon hyvää ja säännöllistä huoltoa.

Meiltä Kattopalvelu Prolta saat laaja-alaisesti kaikenlaiset kattosi tarvitsemat huoltopalvelut. Säännöllisesti, kahdesti vuodessa tehtäviä huoltoja ovat muun muassa katon harjaus, pesu ja puhdistus lehdistä sekä muusta katolle kuulumattomasta roskasta. Katon puhdistuksen lisäksi on hyvä puhdistaa myös rännit sekä tarkistaa niiden kiinnitykset ja kaadot, jotta vesi pääsee kulkemaan katolta oikeita reittejä pois.

Puolivuosittain olisi hyvä varmistaa myös läpivientien, saumausten ja jiirien tiiviys ja toimivuus. Vaikka nämä ovat pieniä yksityiskohtia suuressa kokonaisuudessa, niiden merkitys katon toiminnalle voi olla odottamattoman suuri. Etenkin ennen talvea on aiheellista tarkistaa myös kattotuotteiden kiinnitykset sekä toimivuus: jos nämä eivät ole kunnossa, voi kattotuotteista talven tullen olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä. Esimerkiksi lumiesteiden ja kattotikkaiden heikot kiinnitykset voivat johtaa siihen, että ne tulevat lumen mukana alas katolta ja saattavat aiheuttaa vaaratilanteita niin katolle kuin sen alla asustaville ihmisillekin.

Talvella teemme myös lumenpudotukset sekä jäänsulatukset niin katolta kuin ränneistäkin. Tiili on jo itsessään raskas kattomateriaali, ja kun sen päälle vielä lisätään painava taakka lunta, talon rakenteet ovat kovilla. Lumi ei myöskään samalla tavalla liu’u itsestään alas tiilikatolta kuten esimerkiksi peltikatolta, joten lumien poistamiseen tarvitaan usein ihmisapuja. Toteutamme lumenpudotukset ja jäänsulatukset kattoa ja ränniä vahingoittamatta, ja kaikki turvallisuussäädökset huomioon ottaen.

Huoltojen yhteydessä tarkistamme aina koko katon yleiskunnon ja vaihdamme tarvittaessa rikkinäiset tiilet uusiin. Teemme tiilikaton pinnoitukset kaikenlaisille rakennustyypeille ja katoille katon koosta ja kunnosta huolimatta. Jos kotisi tiilikaton asentamisesta alkaa olla kolmisenkymmentä vuotta tai katto alkaa muutoin näyttää heikentymisen merkkejä, kutsu meidät tarkistamaan kattosi kunto ja antamaan tarjous siitä, millä hintaa se saataisiin jälleen uutta vastaavaan kuntoon.

Kaikki kattopalvelut koko Suomen alueella.
Ota yhteyttä, niin huolletaan, korjataan ja remontoidaan Sinunkin kattosi!