Tasakaton korjaus, huolto ja remontointi meiltä Kattopalvelu Prolta

tasakaton korjaus, huolto ja remontointi

Meiltä Kattopalvelu Prolta saat myös tasakaton remontit, huollot ja korjaukset alusta loppuun toteutettuna. Teemme kattotyöt kaiken kokoisiin rakennuksiin aina omakoti- ja rivitaloista piharakennuksiin ja vapaa-ajan rakennuksiin. Jokaisen tasakaton remontti, huolto, korjaus tai muu kattotyö suunnitellaan ja toteutetaan aina kohdekohtaisesti.

Tilasit meiltä minkä kattotyön tahansa, katsastamme samalla aina katteesi yleisen kunnon, kun tulemme paikan päälle. Vaikka kyseessä olisi vain kattokaivon tyhjennys tai katon reunapellin korjaus, käymme kattosi läpi kokonaisuutena. Tarkistamme muun muassa katon pinnan kunnon ja varmistamme, ettei painaumia löydy. Katsastamme läpiviennit ja huopien saumat sekä muut katon toimivuuden kannalta tärkeät kohdat. Jos löydämme jotakin korjattavaa, annamme mielellämme myös näiden ongelmien korjaamisesta tarjouksen.

Katon kokonaistarkastus on avainasemassa, kun tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja kaiken kattavaa kattopalvelua. Tutustumalla kattoon pystymme parhaiten kartoittamaan mahdolliset ongelmakohdat sekä havainnoimaan tarkemmin katon erityispiirteitä. Kattotarkastuksessa tekemämme huomiot sekä sinun toiveidesi kuuleminen auttavat meitä myös suunnittelemaan kattotyöt juuri sellaisiksi, mitä kattosi tarvitsee ja sinä haluat.

Jos kattosi tarvitsee kokonaista kattoremonttia, voimme suositella myös kattomuodon päivittämistä paremman toimivuuden omaavaan harjakattoon tai pulpettikattoon. Tasakatto ei nimittäin ole ihanteellinen tai kovin ajantasainen kattoratkaisu ja se onkin todettu riskirakenteeksi muun muassa huonon tuulettuvuutensa ansiosta. Me Kattopalvelu Prolla tunnemme tasakattojen heikot puolet ja siten osaamme suhtautua niihin niiden vaatimalla vakavuudella.

Kattosi tarpeesta riippuen voimme siis laittaa koko kattosi uusiksi, korjata vain osan tai tehdä sille perusteellisen huollon. Kaikki tasakaton tarvitsemat kattotyöt saat kätevästi samasta osoitteesta meiltä Kattopalvelu Prolta. Ulotamme kokonaisvaltaisen asiakaspalvelumme myös konttorin puolelle, sillä tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta hakea kattotöihin joustavaa rahoitusta. Näin voimme varmistaa, ettei yksikään katto jää korjaamatta tai huoltamatta taloudellisten seikkojen vuoksi. Muista myös, että kaikki tekemämme kattotyöt ovat kotitalousvähennyskelpoisia kuluja.

Kattokaivojen ja katon puhdistus on avainasemassa, jos haluat estää veden seisomista

Tasakatto on omalaatuinen kattoratkaisu, joka asettaa katolle ja siten myös koko talolle sellaisia haasteita, joita vinokattoiset talot eivät joudu kohtaamaan. Tasakatto kun ei painovoimaa hyväksikäyttämällä hankkiudu eroon katolle satavasta vedestä, lumesta tai sinne kerääntyvistä lehdistä, vaan ne jäävät sinne seisomaan. Koska vesi ei poistu katolta niin sanotusti itsestään, tasakatolla on erityisen tärkeää pitää huoli siitä, että vedellä on väyliä poistua muuta kautta kuin kattoa pitkin valumalla.

Tasakatolla kattokaivojen virheetön toimivuus sekä katon puhtaus ovatkin katon tärkeimpiä ominaisuuksia tervettä kattoa ajatellen. Kattokaivojen ja katon puhdistus tulisi toteuttaa ainakin kaksi kertaa vuodessa. Tarpeen mukaan puhdistus voidaan tehdä myös useammin, jos katolle kertyy paljon esimerkiksi lehtiä ja muuta orgaanista roskaa.

Niin kattokaivojen kuin katonkin puhdistus ovat tasakatolle elintärkeitä, sillä tasakaton tukkeutuminen on melkoisen katastrofaalinen tilanne katon ja myös koko talon hyvinvointia ajatellen. Tasakatto ei harja- ja pulpettikaton tapaan pääse itse roskistaan eroon, vaan ne on aina käytävä sieltä poistamassa. Kaikenlainen katolle kertynyt roska kerää itseensä kosteutta ja pahimmillaan katto ei missään vaiheessa pääse kunnolla kuivumaan. Katolle kertynyt orgaaninen aines ja sen imemä kosteus myös kuormittavat katon rakenteita turhaan.

Kattomateriaaleista erityisesti huopakatto on herkkä kasvamaan sammalta, ja maatunut bioaines sekä kosteus ovat sammaleelle erinomainen alusta alkaa tehdä kasvustoa. Siitä syystä erityisesti huopakaton sammaloitumista kannattaa seurata tarkalla silmällä, jotta sammalen kasvuun ehditään puuttua ennen kuin mitään peruuttamatonta on tapahtunut. Meiltä Kattopalvelu Prolta saat myös katon puhdistukset priimatyönä kattoystävällisesti ja ekologisesti. Varmistamme aina samalla, että katto toimii kokonaisuutena. Jos jotakin epäilyksiä katon toimintakyvystä herää, kiinnitämme niihin tarkempaa huomiota ja teemme tarvittaessa tarjouksen myös muista kattotöistä.

Tasakatto kerää lunta, ja se on poistettava katolta säännöllisesti

Veden tapaan myöskään lumi ei pääse poistumaan itse tasakatolta, vaan lumi on käytävä poistamassa lihasvoimin. Tasakaton ympäristössä ei tarvitse pelätä lumen romahtamista hallitsemattomasti talon läheisyydessä liikkuvien ihmisten tai talon läheisyyteen pysäköityjen kulkuneuvojen päälle. Siihen tasakaton plussapuolet lumen suhteen sitten jäävätkin.

Talvella on erityisen tärkeää seurata katon lumikuorman kehittymistä. Koska lumi ei missään vaiheessa pääse poistumaan katolta omia aikojaan, se on käytävä poistamassa sieltä itse. Kokoon painunut lumi voi painaa kattorakenteita monen tonnin painolla, jolloin katon rakenteet joutuvat erittäin koville. Jos katto joutuu viikkotolkulla kannattelemaan useamman tonnin ylimääräistä taakkaa, vaarana voi olla esimerkiksi katon painuminen.

Raskas ja tiivis lumimassa voi myös painaa kosteutta katon läpivienneistä tai jiireistä sisään. Siitäkin syystä tasakattoisen talonomistajan tulisi hyvin herkällä silmällä tarkkailla katon lumikertymää ja tarpeen tullen soittaa paikalle asiantuntevat ja osaavat lumenpudottajat, jotka tekevät työnsä kattoa kunnioittaen ja kaikki turvallisuussäännökset huomioiden.

Me Kattopalvelu Prolla tiputamme lumet myös tasakatoilta ammattitaidolla, tehokkaasti ja turvallisesti. Teemme työn aina kattoa tai sen rakenteita vaurioittamatta, emmekä unohda työhön liittyviä turvallisuusseikkoja. Lumen pudottaminen katolta omatoimisesti voi käydä sekä vaaralliseksi että kalliiksi, joten siitä syystä suosittelemme aina palkkaamaan asialle ammattilaisen.

Ensinnäkin lumenpudotus voi olla kokemattomalle lumenpudottajalle vaarallista puuhaa. Lumikuormien lisäksi katolta voi huonossa tapauksessa tippua mukana myös itse lumenpudottaja. Vaikka näin äärimmäistä vahinkoa ei pääsisi käymään, kaikenlaiset työtapaturmat selän venähtämisestä katolla kaatumiseen ovat vaarana. Myös katto voi ottaa osumaa, jos osaamaton lumenpudottaja käy katolla lapioimaan lunta vahingoittaen siinä samalla myös katteen pintaa. Näin omatoimisesta lumenpudotuksesta voi huomaamatta tulla pitkällä aikavälillä aika kallis lasku. Kun tilaat lumenpudotuksen meiltä Kattopalvelu Prolta, saat taatusti lumettoman katon ilman henkilö- tai kattovahinkoja.

Tasakaton läpivientien ja saumojen tiiviyden tarkistaminen on ekstratärkeää

Tasakatolla on kiinnitettävä erityistä huomiota myös läpivienteihin sekä saumoihin ja niiden tiiviyteen. Ne tulisikin mahdollisuuksien mukaan tarkistaa jokaisen kattotyön yhteydessä. Näin niiden tiiviyttä on helppo havainnoida ja jos jotakin hälyttävää pistää silmään, siihen voidaan puuttua oitis eikä suurempia vahinkoja ehdi tapahtua.

Katon läpivientien, huopien saumojen sekä jiirien tiiviys ovat nimittäin kriittisessä roolissa, mitä tulee katon tiiviyteen. Tiiviit läpiviennit, saumat sekä jiirit varmistavat, ettei vesi pääse tekemään katolla tai talon rakenteissa tuhojaan. Jotta läpivientien, saumojen sekä jiirien toimintakyky pysyy tasaisen hyvänä läpi vuodenaikojen ja vuosien, on niiden tiiviys tärkeää tarkistaa muutamankin kerran vuodessa.

Vaikka katto ei kesällä vuotaisi, tilanne voi olla täysin toinen talvella. Painava lumi voi nimittäin työntää alle sulanutta vettä pienimmästäkin reiästä sisään. Kun tätä jatkuu koko pitkän talven ajan, sisään työntyneen veden määrä alkaa olla jo aikamoinen. Jotta välttyisit tämänkaltaiselta skenaariolta, suosittelemme tarkistamaan läpivientien, huovan saumojen sekä jiirien tiiviyden säännöllisesti ja tarpeen mukaan tiivistämään niitä. Korjaamme kaikki tasakaton vuoto-ongelmat laadukkaasti ja mahdollisimman pitkäikäisesti.

Näillä katon pienillä elementeillä on toisinaan jopa hämmentävän suuri vaikutus siihen, miten katto ja siten koko talo toimii. Pienimpiinkin yksityiskohtiin huomiota kiinnittämällä ja panostamalla voit kuitenkin huomattavasti laskea kattosi kokonaiskustannuksia. Pienet toimenpiteet ja katon täsmällinen huolto ovatkin parhaita tapoja ennaltaehkäistä ongelmia ja kalliita remontteja. Kattoa säännöllisesti havainnoimalla pysyt myös hyvin kartalla siitä, mitä toimenpiteitä katto tarvitsee osakseen tulevina vuosina.

Kun pyydät meidät Kattopalvelu Prolta tarkistamaan kattosi, voit varmistua siitä, että se on parhaalla mahdollisella tavalla tarkistettu ja valmistettu myös tulevaa vuodenaikaa varten. Me muun muassa tiivistämme saumat, läpiviennit ja muut kohdat, jos näin on tarpeen. Tilaamalla kattotyöt meiltä saat taatusti kattopalvelua, jossa kattoon suhtaudutaan kokonaisuutena – ei vain yksittäisinä osina.

Tasakatto ei nauti ollessaan sammaleen valtaama

Tasakatto on muita kattotyyppejä vaativampi katto niin puhdistuksen, lumenpudotuksen kuin myös sammalen kannalta. Sammaleen poisto tasakatolta onkin olennaisessa asemassa koko katon hyvinvointia ajatellen. Sammal on sekä ikävännäköinen katolla että myös suurissa määrin vaaraksi katon toimintakyvylle ja katteen pinnalle.

Erityisesti huopakatolle sammalta kasvaa melko helposti. Säännöllisillä ja huolellisilla puhdistuksilla se voidaan kuitenkin saada pois sieltä ennen kuin tuhoja ehtii syntyä. Kun katto vanhenee ja huopakaton sirotepinta kuluu, sammal saa voimakkaammin jalansijaa katteesta ja sitä on hankalampi irrottaa huovan rakenteisiin tunkeutuneiden juurien vuoksi. Viimeistään tässä vaiheessa on aika toteuttaa ammattimainen sammaleenpoistokäsittely.

Ennen kuin sammal voidaan kuitenkaan poistaa, katto on puhdistettava. Puhdistuksessa katolta poistetaan esimerkiksi lehdet, oksat ja muut roskat. Kun puhdistus on tehty, katolle levitetään sammaleenpoistoaine. Sen annetaan vaikuttaa niin, että katteeseen uponneet juuret ja itiöt saadaan hävitettyä lopullisesti. Käsittelyn jälkeen katto vielä harjataan kertaalleen puhtaaksi kattoystävällisellä, pehmeällä harjalla.

Teemme Kattopalvelu Prolla kaikki sammaleenpoistokäsittelyt aina kattoa hyvin kohdellen ja ympäristöystävällisesti. Käyttämämme aineet ovat turvallisia niin talolle kuin sen läheisyydessä liikkuville ihmisille ja kotieläimillekin. Katon harjauksessa käytämme aina katon materiaalille sopivaa pehmeää harjasta, joka ei vahingoita katteen herkkää pintaa.

Sammaleenpoistokäsittelyn ajankohta on aina kattokohtainen. Esimerkiksi talon sijainnista ja sääolosuhteista riippuen katto saattaa vaatia käsittelyä tiuhempaan tai harvemmin. Paras tapa käsittelyn ajankohdan arviointiin on tarkkailla katteen sammalkasvustoa säännöllisten huoltojen yhteydessä. Kun sammalta alkaa näkyvästi olla katolla, on hyvä ottaa yhteyttä vaikkapa meihin Kattopalvelu Prolla ja pyytää tekemään huolellinen sammaleenpoistokäsittely.

Muiden huoltotöiden ohella myös sammaleenpoisto on ongelmia ennaltaehkäisevä ja siten myös kattosi elinkaarta pidentävä toimenpide. Lisäksi sammalesta puhdas katto on huomattavasti miellyttävämmän näköinen kuin kasvustosta vihreäksi muuttunut, rähjäisen oloinen katto.

Tasakaton huopa voi vaatia uudelleenpinnoitusta

Yksi tapa huolehtia huopakaton hyvästä kunnosta vuodesta toiseen on huopakaton pinnoitus ja suojaus. Ne tehdään, jotta katteen sääsuoja saadaan palautettua ja katteen pinta pitää paremmin pintansa. Säätekijät, kuten vesi, lumi, jää ja aurinko, sekä ulkoiset tekijät kuten sammal, pistävät huopakatteen koville. Siitä syystä on tarpeen huolehtia, että katteen pinta pysyy vahvana ja kestävänä kaikkia tekijöitä vastaan.

Ajan myötä huopakaton sirotepinta kuluu ja bitumi alkaa vähitellen paljastua. Jos kuluttavat tekijät pääsevät käsiksi bitumiin ja nakertavat sitä, ajan kuluessa katteeseen syntyy reikä. Reiästä vesi taas pääsee suoraan umpilaudoitukseen ja sieltä yläpohjaan. Kosteus yläpohjassa voi aiheuttaa jos jonkinmoisia ongelmia, joten huopakaton pintaan on syytä kiinnittää hyvin tarkasti huomiota.

Viivästynyt tai kokonaan unohtunut huopakaton suojaus ja pinnoitus voivat siis pahimmillaan aiheuttaa suuren ja kalliin vahingon, jossa kattoremontin lisäksi joudutaan laittamaan uusiksi lahovaurioita ja eristevilloja. Toisinaan pinnoituksen sijaan voikin olla järkevämpää uusia koko kattohuopa. Esimerkiksi silloin, kun katto on jo aikansa elänyt, se kannattaa uusia kokonaan. Jos kate on suurimmilta osin menettänyt kaiken pinnoitteensa, se on todennäköisesti muutenkin siinä kunnossa, että uusimalla koko katto saadaan paljon pidempi ja parempi ratkaisu aikaiseksi. Toimenpiteet räätälöidään kuitenkin aina kattokohtaisesti, ja tarkan työsuunnitelman ja tarjouksen voit saada vain pyytämällä meiltä tarjouksen.

Kun pyydä tarjouksen meiltä Kattopalvelu Prolta, tulemme tarkistamaan kattosi kunnon ja pohdimme yhdessä, mikä olisi kattosi kannalta paras ratkaisu. Jokainen toimenpide suunnitellaan aina kattokohtaisesti, eli emme myy samaa ratkaisua taloon kuin taloon. Talot kun ovat yksilöllisiä ongelmineen ja erityispiirteineen, ja siksi myös kattotöiden on oltava. Meiltä saat kuitenkin kaikki palvelut huopakattosi suojan ja toimivuuden palauttamiseen. Apunasi on vankka ammattitaitomme sekä huippulaadukkaat ja hyväksi todetut tuotteet.

Tasakaton korjaukset vaativat ammattitaitoa

Yksikään katto ei ole sellainen, että kehottaisimme sen korjaamista ilman ammattitaitoa tai kokemusta. Tasakatto on kuitenkin vielä asia erikseen, sillä se on esimerkiksi harja- ja pulpettikattoja vaativampi kattorakenne. Siitä syystä sen korjaukset ja muut kattotyöt vaativat sekä varmaa ammattitaitoa että myös vankkaa kokemusta. Kattopalvelu Prolta löytyy näitä molempia.

Tasakaton korjaustarpeesta voi kertoa moni eri seikka, eivätkä korjaukset tule tasaisin väliajoin sovitulla kellonlyömällä. Toisinaan kattotöiden tarve voi yllättää tai katto voi kokea kovia jonkin ulkoisen tekijän ansiosta. Tasakaton korjaustarpeesta kertovat muun muassa katteesta paljastuvat painaumat, reiät, repeämät tai kupruilut. Tällöin katolla on selkeä tarve korjaukselle.

Tapauskohtaisesti ratkaistaan, kannattaako reiät paikata vai olisiko järkevämpää päällystää kattoa uusiksi. Myös aukeilleen ja halkeilleet saumat ovat selkeä merkki siitä, että paikkauksia on tehtävä pikaisesti. Mitä nopeammin reiät, repeämät ja halkeamat saadaan korjattua kuntoon, sitä pienemmällä todennäköisyydellä mitään suurta haveria ehtii syntyä.

Vaikka korjauksen tarve olisi akuutti, huopakaton korjaus paikkaamalla kannattaa aina jättää ammattilaisen tehtäväksi. Se on haastavaa työtä, etenkin silloin, jos katolla on tarvetta paikkapalojen liimaukselle tai huovan aukileikkaamiselle esimerkiksi katteen pullistumien vuoksi. Vain asiantuntija ja kokenut ammattilainen voi taata katteelle korjauksen jälkeisen teknisen toimivuuden.

Hoidamme kaikki pienet ja isommatkin huopakaton korjaustyöt. Paikkaamme niin yksittäiset reiät kuin vaihdamme kokonaiset huopakatteet, jotta sinun kattosi olisi taas tiivis ja toimintakykyinen. Tarpeen tullen voimme myös asentaa uuden pintahuovan vanhan päälle tai sen tilalle. Teemme myös purku- ja tasoitustyöt vanhalle katteelle.

Teemme kaikki työmme takuutyönä, joten voit luottaa meidän kättemme jäljen olevan laadukasta ja kestävää. Siitä kertoo myös erinomainen asiakastyytyväisyytemme, jonka eteen teemme päivittäin töitä koko sydämellä.

Halutessasi remontin lisäksi muutamme tasakaton kattomuodon harja- tai pulpettikatoksi

Tasakatot eivät ole enää ajanmukaisia kattoja ja niiden toiminnallisuus ei ole yhtä hyvää luokkaa kuin muiden kattotyyppien. Sinun onneksesi meiltä löytyy kuitenkin paljon kokemusta sekä niiden toteuttamisesta että niiden muuttamisesta toiseksi kattomuodoksi. Tasakaton muuttaminen voikin olla tarpeellinen askel koko kiinteistön ajanmukaistamiseen ja siten myös sen arvon nostamiseen.

Kokeneet kattoasiantuntijamme tietävät tasakattojen heikot puolet, ja siksi osaamme ehdottaa parhaat ja toimivimmat ratkaisut juuri sinun kattoasi ajatellen. Tasakatto voikin olla monesta syystä järkevää vaihtaa kattokulmaltaan jyrkempään ratkaisuun. Jos tasakatto alkaa oireilla remonttia vaativin oirein, kannattaa remontin yhteydessä pohtia kattomuodon vaihtoa sen sijaan, että vanhan katon tilalle tehtäisiin uusi tasakatto. Tyypillisesti tasakatto muutetaan harja- tai pulpettikatoksi, jotka ovat erittäin toimivia kattoratkaisuja.

Kun tilaat kattoremontin meiltä, rakennamme sinulle taatusti toimivan, hyvin tuulettuvan ja kestävän katon. Jos tasakatto ei enää innosta, voimme myös suunnitella ja toteuttaa sinulle tasakaton muuttamisen vaikkapa harja- tai pulpettikatoksi. Kaikki on oikeastaan kiinni vain siitä, mitä kattosi on vailla ja mitä sinä arvostat katossasi.

Toteutamme kaikki kattotyöt avaimet käteen -palveluna eli siten, että sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin pyytää meiltä tarjous ja kertoa toiveesi kattosi suhteen. Me hoidamme kaiken muun: työvoiman, työvälineet, tarvittavat materiaalit sekä loppusiivouksen. Ennen työmaalta lähtemistä teemme vielä kattavan lopputarkastuksen varmistuaksemme siitä, että kaikki on niin kuin pitääkin, ja sen jälkeen saat rauhassa nauttia uuden kattosi parantuneesta toimintakyvystä.

Meihin voit ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, jos et oikein tiedä, mitä kattosi tarvitsisi. Ennen kattotöiden aloittamista tehtävän katon yleistarkastuksen avulla pääsemme nopeasti kärryille siitä, missä kunnossa katto on ja minkälaisiin asioihin tarvitaan parannusta. Tarkastuksen ja sinun toiveidesi perusteella pystymme räätälöimään juuri sinun tarpeisiisi sopivat kattotyöt, joilla voit pidentää kattosi käyttöikää huomattavasti.

Kaikki kattopalvelut koko Suomen alueella.
Ota yhteyttä, niin huolletaan, korjataan ja remontoidaan Sinunkin kattosi!