Lapetikkaiden eli kattotikkaiden asennus varmatoimisesti sekä kestävästi

lapetikkaiden eli kattotikkaiden asennusMeiltä Kattopalvelu Prolta saat laaja-alaisesti kaikki kattosi tarvitsemat työt – oli kyseessä sitten suurempi remontti tai vain yksittäisten kattoturvatuotteiden asennus. Kattoturvatuotteita on markkinoilla runsas valikoima, ja me toteutamme niiden asennukset laadukkaasti ja luotettavasti. Yksi näistä tuotteista on lape- eli kattotikkaat.

Lapetikkaat ovat nimensä mukaisesti katon lappeelle kiinnitettävät tikkaat. Useimmiten seinätikkaat jatkuvat suoraan katolla sijaitseville lapetikkaille, jotta katolla kulkeminen olisi sekä turvallista että saumatonta. Lapetikkaita voi katolle tulla myös useampia, jos katolla on tarkoitus pystyä siirtymään helposti tasolta toiselle.

Kattoturvatuotteet helpottavatkin katolle nousua ja siellä liikkumista niin sinulle kuin kattoa korjaaville ja huoltaville kattotyöntekijöillekin. Katolle saattaa kiivetä myös savupiipun nuohooja taikka antennin asentaja. Lapetikkaat tekevät heidän työstään turvallisempaa ja helpottavat siten toimenpiteiden onnistunutta tekemistä. Talon omistaja on vastuussa kattonsa turvallisuudesta, ja siitä syystä kattoturvaan kannattaakin panostaa.

Lapetikkaat asennetaan eri kattomateriaaleille erilaisilla kiinnikkeillä ja eri kohtiin. Meiltä Kattopalvelu Prolta saat lapetikkaiden asennukset, oli kattosi materiaali mikä hyvänsä. Tikkaita asennettaessa on erittäin tärkeää tietää ja tuntea katon tukevat rakenteet sekä se, miten ja minkälaisilla kiinnikkeillä tikkaat kattoon kiinnitetään. Jos näissä menee asennusvaiheessa vikaan, lapetikkaat eivät ole katolla turvallisesti kiinni ja voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Sinun ei kuitenkaan tarvitse huolehtia näistä silloin, kun valitset ammattilaisen asentamaan lapetikkaat katollesi. Tällöin voit olla varma, että kaikki tulee asennetuksi oikeaoppisesti siten kuin määräyksissä on säännelty.

Ennen kuin ryhdymme asentamaan lapetikkaita katollesi, tarkistamme silmämääräisesti esimerkiksi katteen kunnon sekä sadevesijärjestelmän toimivuuden. Pyrimme saamaan kokonaiskuvan, jotta voimme palvella sinua ja kattoasi parhaalla mahdollisella tavalla. Kun olemme tehneet tarkastuksen ja sopineet tehtävistä toimenpiteistä kanssasi, ryhdymme toimeen. Ulotamme asiakaslähtöisen ja kokonaisvaltaisen asiakaspalvelumme myös niin sanottuihin paperitöihin, sillä tarjoamme asiakkaille mahdollisuutta joustavaan rahoitukseen, jota voi hakea kätevästi nettisivujemme kautta. Lisäksi kaikki tekemämme kattotyöt ovat kotitalousvähennyskelpoisia kuluja.

Lapetikkaat estävät peltikatolla liukastumisen

Pelti on katemateriaalina hyvä ja monipuolinen, mutta etenkin kastuessaan se voi olla todella liukas. Siitä syystä peltikatolle on järkevää asentaa jonkinlaisia kattoturvatuotteita, kuten lapetikkaat. Parhaimmillaan ne voivat estää liukastumisen ja siitä aiheutuneet vahingot, kuten katolta tippumisen. Panostus lapetikkaisiin tai muuhun peltikaton kattoturvatuotteisiin on siis rahansa väärti ja täysin sen arvoista, jos sillä voidaan estää tämänkaltaiset, mahdollisesti vakavatkin vahingot.

Lapetikkaan asennus peltikatolle riippuu aina peltikaton tyypistä. Esimerkiksi profiilipeltikattoon, konesaumakattoon ja lukkosaumakatteeseen on lapetikkailla erilaiset kiinnitykset ja kohdat, joihin tikkaat kiinnitetään. Konesaumakaton ja lukkosaumakaton lapetikas kiinnitetään peltikaton konesaumaan puristettavilla kiinnikkeillä. Keskelle tuleva kiinnitys mahdollistaa, että liikkumavaraa on myös sivuttaissuunnassa.

Profiilipeltikattojen kattotikkaat puolestaan kiinnitetään kantaviin rakenteisiin niin sanottuja korokejalkoja käyttämällä. Jalkoja on sekä muovisia että metallisia. Kun tilaat lapetikkaiden tai muiden kattoturvatuotteiden asentamisen ammattilaiselta, voit olla varma siitä, että kattotuotteet tulevat oikeaoppisesti ja turvallisesti asennetuksi. Taitamattoman tekijän käsissä kattotuotteiden asentaminen voi olla täysin arpapeliä, eikä niiden turvallisuudesta ja toimivuudesta ole mitään takeita.

Kattosi käyttöturvallisuus on yksi sellainen asia, jossa ei kannata tehdä kompromisseja. Talon omistaja on aina vastuussa katon turvallisuudesta, ja jos esimerkiksi nuohooja tai antennin asentaja tippuu katolta vaillinaisten turvatoimien ansiosta, vastuu siitä on sinulla. Suhteellisen edullisiin lapetikkaisiin panostaminen voi siis maksaa itsensä monen kertaan takaisin, jos sillä vältytään ikäviltä onnettomuuksilta.

Kaikenlaiset kattoturvatuotteet ovat myös omiaan parantamaan katon käyttömukavuutta ja -turvallisuutta sekä siten myös parantamaan koko talon arvoa. Katto, jolle on asennettu laadukkaita ja asianmukaisia kattoturvatuotteita, on merkki talonomistajasta, joka välittää sekä omaisuudestaan että sen turvallisuudesta. Kattoturvatuotteet ovatkin investointi tulevaan ja käytännöllinen sekä helppo tapa tehdä katosta toimivampi ja turvallisempi kokonaisuus sekä itselle että katolle toisinaan kiipeäville.

Joissain tapauksissa lapetikkaat ovat huopakatolle äärimmäisen tarpeellisia

Huopakatoilla ei aina näy liikkumista helpottavia kattotuotteita. Joissain tapauksissa ne voivat kuitenkin olla tärkeä lisä ja parantavat katon käyttömukavuutta sekä turvallisuutta. Esimerkiksi lapetikkaat ja kattosillat eivät vain helpota katolla liikkumista, vaan myös suojaavat kattoa työntekijän siellä liikkuessa. Näin on esimerkiksi huopakattojen suhteen.

Lapetikkaiden asennus huopakatolle ei noudata aivan samaa kaavaa kuin pelti- ja tiilikatteille. Kattomateriaalin yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat siihen, mihin ja millä kattolaitteet kattoon kiinnitetään, jotta ne pysyvät siellä kuten pitääkin. Lapetikkaiden kiinnitys huopakatteelle on suurempikokoinen kuin pelti- tai tiilikatteelle. Se on kiinnityspalkki tai -levy, jossa on useita kiinnityspaikkoja. Joissain kiinnike laitetaan pinta- ja alushuovan väliin. Jos taas kyseessä on vanha kate, kiinnikettä ei tarvitse laittaa huopien väliin, vaan voidaan asentaa pala pintahuopaa.

Jos tahdot varmistaa, että lapetikkaat asennetaan huopakatollesi oikeaoppisesti, turvallisesti ja aikaa kestävästi, tilaa työ ammattilaiselta. Naapurin remonttireiska tekee työn ehkä halvemmalla, mutta takuuta työn kestävyydestä ja turvallisuudesta ei ole. Emme voi liikaa painottaa sitä, että sinä talon omistajana olet vastuussa myös katon turvallisuudesta. Jos vahinko käy, korvausvastuu on sinulla.

Meillä Kattopalvelu Prolla on palkkalistoilla vain kokeneita ja asiansa osaavia ammattilaisia. Kokemuksen tuomalla varmuudella sekä koulutuksen antamalla tietotaidolla voimme taata, että tekemämme työt ovat kestäviä, turvallisia ja laadukkaita. Emme myöskään tee kompromisseja sen suhteen, minkälaisia materiaaleja käytämme. Meille kelpaa vain paras, sillä asiakkaidemme tyytyväisyys on meille kaiken alku ja juuri.

Kokemuksen ja koulutuksen ansiosta kattotyöntekijämme tietävät tarkasti sen, miten esimerkiksi lapetikkaat on kiinnitettävä huopakatolle, jotta ne toimisivat kuten pitääkin. Materiaalien tuntemus onkin yksi kattotyöntekijän tärkeimmistä ominaisuuksista, ja kaikilla meidän työntekijöillämme nämä asiat ovat hallussa. Kun luotat meidät asentamaan kattotuotteet huopakatollesi, voit olla varma siitä, että työn jälki on priimaa.

Lapetikkaiden asennus tiilikatolle suojelee sekä tiiliä että työntekijää

Lapetikkaat eivät kuitenkaan suojele ainoastaan huopakatetta, vaan niistä on monenlaista hyötyä myös tiilikatolla. Ensinnäkin tiilikatolle kulkeminen helpottuu huomattavasti, jos katolle asennetaan lapetikkaat. Tiilikatto on usein jyrkkä ja etenkin kosteina tiilet voivat olla liukkaita. Nämä seikat puhuvat toimivan ja arkea helpottavan kattoturvan puolesta. Lapetikkaita myöden katolla on helppoa ja turvallista kulkea, ja siten myös katolla tehtävien töiden tekeminen helpottuu ja nopeutuu.

Tiilikatolla kulkeminen ilman toimivia reittejä voi johtaa tiilten rikkoontumiseen. Siten esimerkiksi lapetikkaiden asentaminen on myös katteen kunnon suojelemista ja ylläpitoa. Kun tiilet pysyvät pidempään kunnossa, on luonnollisesti myös katon koko käyttöikä pidempi ja katon kokonaiskustannukset pysyvät maltillisina. Pienillä investoinneilla esimerkiksi toimivaan kattoturvaan voikin vaikuttaa siihen, miten suuriksi katon kokonaiskustannukset koko elinkaaren aikana muotoutuvat.

Tiilikatolla lapetikas kiinnitetään kattoon apupuukiinnikkeillä, ruoteiden väliin asennettaviin apuruoteisiin ylä- ja alapäästä. Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla tässä asiassa asiantuntija, vaan voit luottaa työn meidän käsiimme. Asiantuntevat kattotyöntekijämme hoitavat hommansa niin kuin pitääkin, ja voit huoletta päästää niin nuohoojat kuin antennin asentajatkin kiipeämään katollesi turvallisesti.

Sinun ei myöskään tarvitse kantaa huolta siitä, muuttaako lapetikkaiden asentaminen kattosi ulkonäköä merkittävällä tavalla. Markkinoilla on jos jonkinmoisia kattoturvatuotteita, ja niitä löytyy myös useissa eri väreissä. Monesti kattoturvatuotteet sulautuvatkin kattoon melko huomaamattomasti eivätkä ne pistä silmään.

Turvallisuuden lisäksi kattoturvatuotteet ovat myös tiilikatolle kuin lisävaruste autoon: ne helpottavat katon käytettävyyttä sekä turvallisuutta. Lapetikkaat tekevät katon huolto- ja korjaustoimenpiteistä helpompia, ja vähentävät riskiä siitä, että katolla tapahtuisi vaaratilanteita. Ne myös parantavat koko kiinteistön arvoa, sillä lapetikkaiden tai muiden kattoturvatuotteiden vaikutus katon turvallisuuteen on pitkäaikainen – kattoturvatuotteet kun kestävät vuosikausia. Pienellä teolla voi katon turvallisuuden kannalta olla yllättävän iso merkitys.

Me Kattopalvelu Prolla asennamme kaikki muutkin kattosi turvatuotteet

Lapetikkaiden lisäksi meiltä Kattopalvelu Prolta saat myös muut kattoturvatuotteet ja niiden asennuksen katollesi. Kattotuotteita on joka lähtöön ja kaikenlaisten kattojen tarpeisiin, joten valinnanvaraa todellakin on. Asennutit katollesi mitä kattotuotteita tahansa, kattosi turvallisuus ja muut käyttöominaisuudet paranevat ja esimerkiksi huoltotöiden tekeminen katolla helpottuu.

Kattotuotteissa on mistä valita. Suosituimpia Suomen olosuhteissa lienevät muun massa lumiesteet, joilla estetään lumen vapaa ja hallitsematon tippuminen katolta. Raskaiden lumimassojen romahtaminen yllättäen voi aiheuttaa vaaratilanteita niin talon läheisyydessä kulkeville ihmisille kuin omaisuudellekin. Erilaiset kattosillat ja kattotikkaat taas mahdollistavat turvallisen katolle nousun ja siellä liikkumisen.

Palotikkaat ovat tarpeen, kun kyseessä on kaksi- tai useampikerroksinen talo. Palotikkaat asennetaan talon hätäuloskäynneille, jotta vaaratilanteen sattuessa on nopea ja turvallinen väylä poistua rakennuksesta. Kattopollareihin puolestaan saadaan kiinnitettyä turvaköydet. Tätä kattotuotetta eritoten kattotyöntekijät arvostavat, sillä turvaköydet helpottavat ja tekevät heidän työstään huomattavasti turvallisempaa. Turvakaiteet taas ovat tarpeen korkeilla katoilla, sillä ne estävät katolta tippumisen.

Kattoturvatuotteita on siis vähän joka lähtöön, ja meiltä Kattopalvelu Prolta saat kaikkien niiden asennuksen tehokkaasti ja laadukkaasti toteutettuna. Tarvittaessa saat meiltä myös neuvoja siihen, mitkä kattotuotteet parhaiten palvelisivat sinun kattoasi. Sinun ei myöskään tarvitse huolehtia siitä, tiedätkö mitä ja miten kattosi materiaali suhtautuu kattotuotteisiin: meidän osaavat kattotyöntekijämme tuntevat kaikki kattomateriaalit sekä myös sen, miten millekin kattotuotteet tulee asentaa.

Kattotuotteiden lisäksi meiltä saat laajasti myös kaikki muut kattosi tarvitsemat huolto-, korjaus- sekä remonttityöt. Teemme kaikki työmme vankalla asiantuntemuksella ja laajalla tietotaidolla, ja tekemillämme töillä on aina laatutakuu. Asiakastyytyväisyytemme on erinomaista luokkaa, ja sellaisena aiomme sen myös pitää. Kun tahdot luotettavaa ja kestävää kattopalvelua – oli kyse sitten kattotuotteista tai jostakin muusta – ota yhteyttä meihin Kattopalvelu Prolla.

Kaikki kattopalvelut koko Suomen alueella.
Ota yhteyttä, niin huolletaan, korjataan ja remontoidaan Sinunkin kattosi!