Kun katto vuotaa, on hoppu – kattovuoto on hyvä paikata pikaisesti

Katto vuotaa, kattovuoto

Katon vuoto yllättää usein esimerkiksi savupiipun kohdalta.

Kun havaitset katossasi vuodon, on parempi toimia heti eikä myöhemmin. Vuotoon on syytä suhtautua vakavasti, sillä jo pienikin vuoto voi aiheuttaa vakavia vaurioita muun muassa päästessään kosketuksiin yläpohjan villojen ja puuosien kanssa. Nopealla toiminnalla vältätkin suuremmat vauriot ja säästät siten myös aikaa ja rahaa.

Katon vuodolle voi olla useita eri syitä. Kattotiili voi olla mennyt rikki, pelti alkanut irvistää tai huopa halkeilla. Myös läpiviennit voivat falskata tai piipunhattu puuttua savupiipusta. Kattoikkuna ja kattovalokupu tai kattoluukut ovat myös alttiita vuotokohtia. Aukeilleesta jiiristä tai puuttuvasta harjatiivisteestäkin voi löytyä syy kattovuotoon. Oli syy mikä hyvänsä, ennen korjaustöihin ryhtymistä selvitämme perusteellisesti sen, mistä ongelma on lähtöisin. Vain näin voimme parhaalla tavalla pureutua ongelman syihin ja myös korjata ne.

Harva katto on suunniteltu sataprosenttisen tiiviiksi, ja siksi aluskatteen tehtävä on poistaa vesikatteen alle päätyneet sade- ja sulamisvedet sekä kosteus. Etenkin talvisin katto joutuu kovan haasteen eteen vesimassojen ja lumikasojen paineessa. Kattoa painavat massat aiheuttavat veden tihkumista vesikatteen läpi täysin ehjissäkin katoissa. Paine voi myös vaurioittaa läpivientien tiivisteitä. Jos aluskate ei ole kunnossa, katto vuotaa ja katon sisärakenteet joutuvat alttiiksi vesivahingoille.

Meiltä Kattopalvelu Prolta saat kattavasti kaikki kattosi tarvitsemat vuotokorjaukset, läpivientien tiivistykset ja muut katon korjaukset vankan kokemuksen tuomalla taidolla. Teemme kattokorjaukset kaikille katoille talo- ja kattotyyppiin katsomatta, niin tiili-, pelti- kuin huopakatoillekin. Joka kattotyön yhteydessä teemme myös perusteellisen katon kokonaistarkastuksen, jonka avulla pystymme paikallistamaan jo oirehtivat ongelmat ja ennaltaehkäisemään vasta syntymässä olevia.

Syytä huoleen ei ole myöskään siinä tapauksessa, jos taloustilanteesi näyttää hetkellisesti heikolta. Meidän kauttamme voit nimittäin hakea joustavaa rahoitusta kaikkiin tekemiimme kattotöihin. Tämän avulla voimme varmistaa, että kattotyöt tulevat tehtyä silloin, kun niiden tarve on. Näin ongelmat eivät myöskään ehdi äityä tuhottoman kalliiksi ja työläiksi. Muistutamme myös, että kaikki tekemämme kattotyömme ovat kotitalousvähennyskelpoisia kuluja.

Peltikatto voi vuotaa joko kuluneisuuttaan, kiinnityskohdistaan tai saumoistaan

Kuten sanottua, kattovuodon syitä on useita erilaisia. Myös katon materiaali vaikuttaa siihen, miten ongelma ilmenee ja miten se olisi järkevin korjata kuntoon. Jokaisella katemateriaalilla kun on omat ominaisuutensa, jotka katon korjaajan on hyvä tuntea läpikotaisin. Siten katon korjaaminen kestävästi ja laadukkaasti on helpompaa.

Peltikaton vuotoon liittyvät syyt voivat olla esimerkiksi puhki ruostuneessa kattopellissä. Tällöin kattopeltiin on voinut tulla silmämääräisestikin selvästi havaittavia reikiä, joista vesi vuotaa sisään. Myös sauma- ja kiinnityskohtien kulumat ovat yleisiä syitä sille, miksi vesi ja kosteus läpäisevät katon helposti. Monissa tapauksissa katon vuodon syynä ovat myös läpivienti tai katon jiirit. Toisinaan vettä voi vuotaa myös savupiipusta tai hormista.

Jos peltikate on joutunut niin huonoon kuntoon, että siihen on ruostunut reikä, sen paikkaus voi olla haastavaa. Usein paikkaus onkin vain väliaikainen ratkaisu, etenkin silloin, jos reikä on keskellä katetta. Reikä voidaan peittää ja näin suojata talo kattavampaa remonttia varten. Jos kate on muutoin hyvässä kunnossa, eli reikä on syntynyt esimerkiksi puun kaatumisesta katolle tai lumen revittyä tikkaat alas aiheuttaen samalla reiän, yksittäinen kattopelti voidaan vaihtaa uuteen ja ongelmasta päästään eroon siten.

Mutta jos kate on vanha, ruosteen valtaama tai muutoin reikäaltis, katto kannattaa uusia kokonaan. Väliaikaiset paikkailut ovat kuitenkin vain väliaikaisia, eikä niitäkään kannata tehdä loputtomiin. Jossain vaiheessa tulee yksinkertaisesti halvemmaksi ja helpommaksi vaihtaa koko katto uuteen kuin lähteä tilkitsemään vanhaa ja ruostunutta kattoa toimivaksi.

Jos taas reikä peltikatossa on kiinnikkeen kohdalla, reiän voi paikata melko helposti tiivisteellä ja uudella kiinnikkeellä. Peltikiinnikkeenä oleva naula tai ruuvi irrotetaan, ja tilalle vaihdetaan uusi, suuremmalla tiivisteellä oleva kateruuvi. Samalla voimme vaihtaa muutkin naulat tai kateruuvit uusiin, tiiviisiin kateruuveihin. Tarvittaessa myös lisäkiinnikkeiden laittaminen onnistuu samalla kertaa kätevästi.

Tiilikaton vuodon syynä on usein rikkoutunut tiili tai vuotava sauma

Myös tiilikatteisin katon kohdalla syyt vesikaton vuotoon voivat olla moninaisia. Yleisimpiä kattovuodon syitä tiilikatoilla lienevät läpivientien lisäksi tiilten kuluminen ja rapautuminen sekä hajonneet tiilet. Tiilet voivat hajota joko ulkoisen iskun, kuten katon päälle kaatuneen puun, vuoksi, tai ikäännyttyään. Tiilen pinnoite suojaa tiiltä, mutta myös pinnoite kuluu ajan mukana ja altistaa tiilen siten esimerkiksi kosteuden aiheuttamalle heikentymiselle.

Tiilikatettakaan ei ole suunniteltu täysin vedenpitäväksi, joten jos huomaat tiilikatteen vuotavan, myös aluskatteen kunnossa saattaa olla ongelmia. Kun toimit nopeasti kattovuodon havaittuasi ja otat yhteyttä meihin Kattopalvelu Prolla, voimme puuttua tilanteeseen oitis eivätkä ongelmat ehdi levitä yhtään pidemmälle. Mitä nopeammin katon vuotoon päästään puuttumaan, sitä pienemmäksi vahingot ja korjauskustannukset jäävät.

Kun otat meihin yhteyttä, tulemme paikan päälle selvittämään, mistä katon vuoto johtuu. Perinpohjaisella tarkastuksella havaitsemme myös muut mahdolliset ongelmakohdat, jotka voimme laittaa kuntoon katon korjauksen yhteydessä. Tiilikaton korjaus voi pitää sisällään esimerkiksi hajonneiden ja rikkinäisten tiilten vaihdon uusiin sekä aluskatteen kunnon tarkistamisen. Näiden lisäksi suoritamme myös tiilikattojen tiivistys- ja saumaustöitä.

Tiilikatolle pätevät samansuuntaiset säännöt kuin peltikatollekin. Jos vuodon syy löytyy yksittäisestä rikkinäisestä tiilestä mutta muu katto on hyväkuntoinen, rikkoutunut tiili voidaan huoletta vaihtaa ehjään ja uuteen, eikä tarvetta muille toimenpiteille välttämättä ole. Jos koko katto alkaa kuitenkin olla jo ränsistynyt, vanha tai muuten näyttää tarvetta muillekin korjaustöille, on järkevää pohtia, olisiko suuremman remontin paikka jo nyt.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse meihin yhteyttä ottaessasi tietää, mistä vuoto johtuu tai miten se tulisi korjata. Ottaessasi yhteyttä meihin me tulemme katsastamaan kattosi kunnon ja tekemämme kattotarkastuksen perusteella pystymme tarkemmin kertomaan sinulle, mistä vuoto johtuu ja mitä sille tulisi tehdä.

Huopa- ja bitumikatto voi vuotaa esimerkiksi halkeillessaan tai saumoistaan

Huopakaton vuoto johtuu usein siitä, että kattohuopa on halkeillut tai jopa revennyt rikki. Näin käy usein ajan kuluessa ja silloin, kun aurinko paahtaa hellekesien seurauksena huopakattoa ja siten heikentää sen kestävyyttä. Myös varomaton tai osaamaton kattokäsittely voi altistaa huopakaton halkeilulle. Huopa onkin herkkä ja eläväinen kattomateriaali, ja huopakaton korjaukseen on suositeltavaa aina käyttää alan ammattilaista, joka tuntee materiaalin hyvin.

Muiden katemateriaalien tapaan myös huopakatoilla saumakohdat ovat kulumiselle alttiita ja voivat olla syitä kattovuodolle. Siitä syystä säännöllisten ja huolellisesti tehtyjen kattohuoltojen merkitystä ei voi kylliksi korostaa hyvin asennetun ja kestävän huopakatonkaan kohdalla. Kattohuolto on nimenomaan ongelmien ennaltaehkäisemistä ja katon käyttöiän pidentämiseen pyrkivää toimintaa, jolla voi säästää pitkän pennin katon korjauskuluissa.

Huopakatteen pitäisi peltikatteen tapaan olla vedenkestävä, joten kun vaurioita tai vuotoja ilmaantuu, vesikate on paikattava mahdollisimman pikaisesti lisävahinkojen estämiseksi. Vuotovaurioiden laajuudesta riippuu se, hoidammeko vuotokohdan tai vuotokohdat täsmäkorjauksella paikaten vai asennammeko katollesi uutta, vedenpitävää huopapalaa vanhan ja vahingoittuneen tilalle. Päätös tästä tehdään kuitenkin aina kattokohtaisesti, kun olemme tutkineet kattosi kunnon ja pohtineet, mikä ratkaisu sille olisi parhaaksi.

Kattovuotojen korjauksiin ei vaikuta pelkästään katon materiaali, vaan myös katon tyyppi. Erityisen tarkkaa huomiota on kiinnitettävä silloin, jos kotisi katto on tasakatto. Tasakaton huono puoli nimittäin on se, että siinä ei ole yläpohjaa, josta katon tilanteen voisi tarkistaa. Usein kattovuodon tajuaakin vasta silloin, kun vesi on jo päässyt sisätiloihin. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kattoa käy tasaisin väliajoin kurkkaamassa kattoalan ammattilainen, joka pystyy kokemukseen ja tietotaitoon nojaten paikallistamaan sellaisetkin ongelmat katolla, joita harjaantumaton silmä ei ymmärrä edes katsoa. Kutsumalla meidät Kattopalvelu Prolta paikalle tiedät aina saavasi laadukasta ja luotettavaa palvelua – myös tasakatoille.

Toimimaton aluskate ja riittämätön ilmanvaihto ovat usein vuodon syynä

Huonosti toimiva tai kokonaan toimimaton aluskate ja riittämätön ilmanvaihto voivat myös olla syypäitä katon vuotoon. Aluskate voi olla esimerkiksi väärin asennettu, liian kireälle tai väärinpäin. Huolimattomasti ja huonosti asennettu aluskate ei luonnollisesti toimi sillä tavalla kuin kuuluisi, ja se voi aiheuttaa katolle ja koko taloon laajoja ongelmia. Liian kireä aluskate ei poista vettä katolta oikein, ja väärinpäin asennettuna talon sisältä karannut lämpö taas pisaroituu yläpohjan pinnoille eikä pääse haihtumaan pois niin kuin on tarkoitus.

Riittämätön ilmanvaihto taas johtaa siihen, että ilma ja siten myös kosteus jäävät katon rakenteisiin muhimaan. Tämä voi aiheuttaa laajojakin kosteus- ja homevaurioita, ja siksi ongelmiin olisi parasta puuttua heti, kun ne huomataan. Ongelmat aluskatteessa ja ilmanvaihdossa voivat uhata koko talon asumisturvallisuutta, sillä kosteusongelmat ovat haitaksi myös talon asukkaiden terveydelle.

Aina kun asiakas ottaa meihin yhteyttä, käymme paikan päällä tarkistamassa katon nykykunnon ja selvittämässä, mistä ongelmat johtuvat. Katsastamme jokaisen vuotokorjauksen yhteydessä myös aluskatteen ja varmistamme, että tuuletus on riittävä. Näin kykenemme varmistamaan, ettei taloon jää kytemään minkäänlaisia ongelmia, jotka voisivat koitua kohtalokkaiksi myöhemmin.

Kun kaikki katon ongelmat korjataan kerralla kuntoon, voit taas elää ja asua kotonasi huoletta. Katon kaikkien vikojen korjaaminen on tehokasta niin ajan kuin kustannustenkin kannalta, ja se lisää huomattavasti asumisen mielekkyyttä ja vähentää katon kunnosta murehtimista. Perinpohjaisesti ja tarkasti tehdyt korjaukset pitävät koko talon arvoa yllä tai jopa parantavat sitä.

Kaikkiin katon toimintaan, mutta erityisesti ilmanvaihtoon ja kosteudenpoistoon liittyviin ongelmiin suosittelemme palkattavaksi alan ammattilaista, joka tietää varmasti, mitä tekee. Amatöörin päästäminen aluskatteen korjaustöihin tai vuotokohtia tilkitsemään voi koitua kalliiksi operaatioksi, jos ammattitaito ja kokemus eivät riitäkään asioiden saattamiseen oikeaoppisesti ja kestävästi loppuun. Tilatessasi kattotyöt Kattopalvelu Prolta saat taattua laatua kattoalan ammattilaisten tekemänä.

Kun katto vuotaa, koko katto on tutkittava tarkasti

Jos vesikate on vahingoittunut, on aina mahdollista, että vesi ja kosteus ovat päässeet myös alempiin kattorakenteisiin, villoihin ja välipohjaan. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää ensinnäkin paikallistaa vuoto ja toisekseen tarkistaa myös kaikki kosteudelle mahdollisesti altistuneet rakenteet aina aluskatteesta laudoituksiin ja eristevilloihin. Jos kattovuodon yhteydessä ei tehdä tämänkaltaista perusteellista kartoitusta siitä, mistä ongelma on lähtöisin ja mihin kaikkialle se on ehtinyt levitä, vahingot voivat myöhemmin osoittautua suuriksi.

Siksi me Kattopalvelu Prolla aloitamme jokaisen kattovuodon korjaamisen aina perinpohjaisella ongelman alkusyyn selvittämisellä. Kokeneet ja asiantuntevat kattotyöntekijämme seuraavat vuotojälkiä salapoliisin tavoin, tavoitteenaan selvittää, mikä vuodon on alkujaan aiheuttanut. Kun syy on selvillä, ongelman ratkaiseminen ja vuodon korjaaminen voidaan toteuttaa onnistuneesti ja kestävästi.

Kattopalvelumme ovat aina kokonaisvaltaisia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että otamme kussakin työssä kaikki katon eri elementit huomioon. Suhtaudumme kattoon kokonaisuutena, emme vain yksittäisinä katon osina. Jos katteessa on vikaa, ongelmia saattaa ilmetä myös muualla. Tämä pätee myös sadevesijärjestelmän, piipun, aluskatteen kuin muihinkin katon elementteihin kuten vaikka kattoluukkuihin, kattovalokupuihin ja kattolyhtyihin. Laaja näkökanta katon korjaamiseen takaa sen, että katto toimii kokonaisuutena juuri niin kuin pitääkin.

Jos katteen vuoto vie meidät vaikkapa aluskatteeseen tai eristevilloihin edenneen kosteuden äärelle, voit luottaa meihin myös näiden ongelmien korjaamisessa. Vaihdamme eristevillat kuiviin ja uusiin sekä poistamme kosteudelle altistuneet rakenteet. Näin saat kaiken katon vuotokorjauksesta kätevästi meiltä eikä sinun tarvitse tilata kattopalveluita erikseen ja yksitellen monelta eri kattofirmalta.

Parhaiten pysyt kärryillä siitä, missä kunnossa kattosi on, kun huollatat sen säännöllisesti. Katon kannalta kaikista edullisinta ja järkevintä olisi huoltaa katto kahdesti vuodessa, syksyisin ja keväisin. Kun kattoa huolletaan säännöllisin väliajoin, myös mahdolliset ongelmat huomataan ajoissa ja niihin ehditään puuttua ennen kuin ongelmat äityvät kalliiksi ja vakaviksi.

Jos kotisi sisäkatto vuotaa, vuoto on jo edennyt pitkälle

Jos kattovuoto huomataan vasta sisäkattoon ilmestyneenä läikkänä, vuoto on todennäköisesti saanut tehdä tuhojaan jo tovin jos toisenkin. Tässä tapauksessa voi olla, että yläpohjan villat ja rakenteetkin ovat valitettavasti saaneet kosteudesta osansa. Jos näin on käynyt, on oleellisen tärkeää toimia nopeasti ja kutsua paikalle alan asiantuntijat.

Parhaimmassa tapauksessa ongelman ratkaiseminen ja riittävä tuuletus korjaavat tilanteen. Tarpeen tullen kastuneita puuosia ja villoja on kuitenkin vaihdettava uusiin. Useimmiten näin pitkälle päässeiltä ongelmilta vältytään säännöllisillä kattohuolloilla ja tarkastuksilla. Ongelmat eivät ehdi edetä näin pitkälle, kun katon kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti ja ongelmiin puututaan heti, kun ne havaitaan.

Olit mitä tahansa kattopalvelua vailla, saat sen kätevästi, laadukkaasti ja kestävästi tehtynä meiltä Kattopalvelu Prolta. Teemme niin rutiininomaiset kattohuollot kuin laajemmat, perusteellisemmat katon korjauksetkin. Näiden lisäksi voit tilata meiltä lumen- ja jäänpudotukset, kattojen puhdistukset sekä niin pienet kuin suuretkin korjaustyöt.

Teemme kattotöitä katto- ja rakennustyyppiin katsomatta, aina yksilöllisesti juuri sinun katollesi suunniteltuna ja aina kattosi ominaispiirteet huomioon ottaen. Kattotyöntekijämme ovat tottuneita korjaamaan niin pelti-, tiili- kuin huopakattojakin, ja meiltä kattotyöt tilaamalla voit olla aina varma siitä, että kattosi korjataan, huolletaan tai puhdistetaan juuri sille sopivalla tavalla. Tavoitteenamme on aina tarjota palvelua, johon asiakkaamme on tyytyväinen, ja sen vuoksi töillämme on myös laatutakuu.

Kattopalvelumme ovat kokonaisvaltaisia, ja tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinun ei tarvitse huolehtia muusta kuin tarjouksen pyytämisestä. Me hoidamme työmaalle niin työvoiman, työvälineet kuin työssä tarvittavat materiaalitkin. Suojaamme työmaan aina huolellisesti ja ennen kuin jätämme sinut nauttimaan työmme tuloksista, teemme vielä kattavan lopputarkastuksen ja siivoamme jälkemme. Jos huomaat kattosi vuotavan, ota yhteyttä meihin Kattopalvelu Prolla – me hoidamme ongelman juurisyitä myöden kuntoon.

Kaikki kattopalvelut koko Suomen alueella.
Ota yhteyttä, niin huolletaan, korjataan ja remontoidaan Sinunkin kattosi!