Katon pesu ja puhdistus pitävät katteen hyvässä kunnossa

Katon pesu ja puhdistusKatto on remontoitu kokonaan uudeksi tai pienet viat on korjattu ammattilaisen toimesta asianmukaisesti. Mitä muuta enää katon hyvinvoinnin ja käyttöiän pidentämisen vuoksi voisi tehdä? Moni unohtaa niinkin yksinkertaisen ja pieneltä tuntuvan asian kuin katon pesun ja puhdistuksen. Ne ovat katon toiminnan kannalta kuitenkin liki tärkein huoltotoimenpide, joka vaatii säännöllisyyttä.

Vaikka katto olisi rakenteellisesti kunnossa eikä materiaalissa olisi mitään vikaa, kaikenlainen biomassa katolla ja ränneissä kerää kosteutta ja estää veden virtaamista katolta pois. Pikkuhiljaa ne heikentävät katon materiaalia, kestävyyttä sekä myös rakenteita. Oli kattomateriaali mikä hyvänsä, se ei siedä kosteutta pitkään. Peltikatto ruostuu ja tiili- sekä huopakatteille alkaa ilmestyä enenevissä määrin sammalta.

Oikeat välineet, sopivat aineet ja katemateriaalin vaatimat tavat ovat katon hyvinvoinnin ja toimivuuden kannalta kriittisiä. Väärä vedenpaine, liian kova harja tai väärät pesuaineet voivat jo yhdestä käyttökerrasta aiheuttaa vesivahinkoja tai lyhentää katteen elinikää huomattavasti. Sen vuoksi suosittelemme aina, että myös katon pesut ja puhdistukset teetetään osaavalla ammattilaisella.

Osaavat ammattilaiset kaikenlaisiin kattopesuihin ja -puhdistuksiin saat muun muassa meiltä Kattopalvelu Prolta. Meidän ammattilaisemme ovat kattoalan osaajia, joilla on laaja tuntemus ja kokemus katoista. Heiltä onnistuvat katon vaativatkin puhdistukset ja pesut juuri katemateriaalin vaatimilla menetelmillä. Ennen katon pesun aloittamista, katsastamme pikaisesti myös katon yleiskunnon: irvistävätkö pellit, ovatko saumat auki tai falskaavatko läpiviennit. Pesun jälkeen on helpompi nähdä, missä kunnossa itse kate on.

Jos katteessa näkyy pesun jälkeen myös muita asioita, joihin mielestämme kannattaisi puuttua, annamme tarvittaessa ja niin tahtoessasi tarjouksen myös näiden asioiden korjaamisesta. Olemme täyden palvelun kattotalo, eli meiltä saat puhdistusten lisäksi myös korjaukset ja suuremmat remontit. Sinun ei siis tarvitse vaivata päätäsi hankkimalla kaikkia erityyppisiä kattotöitä eri yritykseltä, vaan saat kaiken meiltä.

Aina katolle kiivetessämme pidämme myös turvallisuuden mielessä. Tuomme työmaalle mukanamme tarvittavat työturvallisuusvälineet, kuten valjaat katolle kiipeämistä varten, kypärät ja muut työmaalla tarvittavat välineet. Suojaamme alueen myös aina asianmukaisesti, sillä meidän työmaamme ovat aina turvallisia niin työntekijöille kuin ohikulkijoillekin. Tunnistamme, että eri kattomateriaalit aiheuttavat erilaisia uhkia työturvallisuudelle: esimerkiksi peltikatto on kastuessaan erityisen liukas.

Myös kattojen pesuihin ja puhdistuksiin on mahdollista saada kauttamme rahoitus, aivan niin kuin muihinkin kattotöihin. Rahoitusta voi hakea helposti kotoa käsin kotisivujemme kautta. Muistathan myös, että ammattilaisella kotiin tai vapaa-ajan asuntoon teetetyistä kattotöistä on mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Kattopalvelu Prolla teemme kaikki työt laadukkaasti ja kestävästi takuutyönä sekä avaimet käteen -palveluna. Kotisivujemme kautta on mahdollista hakea kattotöihin rahoitusta, ja ammattilaisella teetetyt, kotitalouden kotiin tai vapaa-ajan asuntoon tehdyt remontit ovat myös kotitalousvähennyskelpoisia kuluja.

Tiilikaton puhdistus on parasta tehdä vedellä ja harjaamalla

Jokaisen katon kokema rasitus on erilaista, sillä talot ja katot sijaitsevat erilaisten olosuhteiden äärellä. Katto, joka on lehtipuiden ympäröimä, joutuu hyvin erilaiselle rasitukselle kuin katto, joka on laakealla aukealla olevan talon suoajana. Yksi suurimpia ja merkittävimpiä katon rasittajia on katolle päätyvä irtoroska ja lika, kuten lehdet ja muu orgaaninen aines.

Tiilikatolle nämä ovat pitkällä aikavälillä myrkkyä, joka pikkuhiljaa pilaa katon kunnon kokonaan. Tiilikatto voi joutua alttiiksi irtoroskille ja lialle, sammaleelle ja jäkälälle sekä muulle kasvimassalle, joka kerää kosteutta itseensä ja siten myös katolle. Katolle keräytynyt kosteus taas rasittaa kattoa painollaan ja alkaa myös vähitellen heikentää tiilten kestävyyttä ja haperruttaa niitä.

Näemme aivan liian usein tiilikatteisia kattoja, jotka ovat rappeutuneet etuajassa, koska niiden katonhoito on ollut puutteellista. Pesut ja puhdistukset on jätetty tekemättä, ja katoilla saattaa olla ties kuinka monen vuoden sammalet, syyslehdet ja tuulen tuomat koivunoksat. Jos kosteus on ehtinyt tehdä tuhojaan tiilikatteelle, ei pelkkä puhdistus enää riitä, vaan on usein ryhdyttävä suurempiin toimenpiteisiin. Tiilikatto on hyvin hoidettuna pitkäikäinen, mutta jos kattohoito on unohdettu, kattoremonttiin pitää ehkä ryhtyä aiemmin kuin oli tarkoitus. Voit kuitenkin välttää tämän ja lykätä tiilikatolle tehtäviä remontteja säännöllisellä katon pesulla ja puhdistuksella sekä yleisellä huollolla.

Kun valitset meidät puhdistamaan ja pesemään tiilikattosi, tiedät saavasi laadukasta palvelua. Me valitsemme aina oikeat ja katemateriaalille sopivat pesu- ja käsittelyaineet sekä toimimme katolla niin, ettemme vaurioita katetta. Pesu voidaan tehdä joko vesiletkulla tai painepesurilla. Tässä kohdin on kuitenkin oltava erittäin tarkkana: liian kova vedenpaine voi vaurioittaa tiilten suojapinnoitetta. Siksi päätämme vesiletkun ja painepesurin käytön välillä aina jokaisen katon kohdalla kattokohtaisesti.

Tiilikatto harjataan puhtaaksi. Jos tämä mekaaninen poisto ei riitä, katolle tehdään sammaleentuhokäsittely. Sammaleentuhoaineet ovat joko levitettäviä tai ruiskutettavia, biohajoavia aineita, joista ei koidu ihmisille tai eläimille vaaraa. Se ei myöskään vahingoita kattoa millään tavoin, eikä aiheuta ongelmia katon lähiympäristössä. Käsittely on erittäin tehokas, sillä se ei poista ainoastaan kasvimassan näkyvää osaa, vaan koko sammaleen juurineen kaikkineen.

Tiilikaton puhdistus kannattaa tehdä säännöllisesti. Ennusmerkkejä sille, että puhdistus olisi taas hyvä tilata, on esimerkiksi sammalen kasvaminen katolla. Vuosittain on kuitenkin hyvä poistaa katolta irtoroskat, kuten lehdet ja oksat, jotta ne eivät rasita kattoa liikaa. Kevät- ja syyshuoltojen yhteydessä katon yleiskuntoa on myös helppo silmäillä. Siten pysyy parhaiten myös kärryillä siitä, mitä toimenpiteitä katto saattaa tulevina kuukausina tai vuosina tarvita.

Peltikatolta irtoaa lika kattoystävällisesti harjaamalla ja matalapainehuuhtelulla

Peltikatto on hyvin erilainen kattomateriaali kuin tiilikate, ja se myös reagoi rasitukseen ja irtoroskiin eri tavalla. Peltikaton suurin uhka on ruostuminen. Sitä voi estää huolellisella pesulla ja puhdistuksella. Peltikatolla oleva lika näyttäytyy usein erityisesti lumiesteiden kohdalle kertyvänä viherryksenä. Se voidaan kuitenkin poistaa kätevästi pesemällä. Irtoroskien, kuten neulasten ja lehtien poistaminen taas parantaa katon kestävyyttä ja pitää katon tietenkin myös paljon siistimmän näköisenä. Jos katolla on paljon ylimääräistä roskaa, joka kerää itseensä kosteutta, kosteus voi vaurioittaa kattoa ruostuttamalla ja siten heikentämällä sitä.

Suoritamme peltikaton pesun mekaanisesti peltikattoa vahingoittamatta, käsityönä pehmytharjapesuna. Tarvittaessa voimme käyttää peltikaton pesussa myös matalapainehuuhtelua. Kattoa vedenpaineella pestessä on kuitenkin erityisen tärkeää valita oikea vedenpaine sekä varoa sillä pesua suoraan läpivientien tai saumojen kohdalla. Näin vältetään, ettei pesussa käytettävää vettä päädy paikkoihin, johon se ei kuulu.

Peltikattoja pestessämme käytämme pesutyössä tarvittaessa myös peltikaton huoltopesuaineitta, jolla saadaan poistettua katossa olevat liat, levät ja sammaleet. Jos katto on erittäin likainen tai pinttynyt, peltikatolle voidaan joutua suorittamaan esipesuhuuhtelu matalapainehuuhteluna ennen varsinaista pesua. Esipesuhuuhtelulla poistetaan kaikki helposti irtoava aines ja lika peltikatolta.

Peltikatolle muodostuu erittäin harvoin sammalta, mutta jos puhdistus laiminlyödään pitkäaikaisesti, katolle on voinut kerääntyä paljon kaikkea muuta biomassaa. Se taas on otollinen kasvualusta sammaleelle. Kaikenlainen maatuva ja maatunut bioroska kerää kosteutta itseensä ja aiheuttaa nopeasti katon ennenaikaista ruostumista. Se taas voi johtaa siihen, että kattopellit on vaihdettava paljon ennen aikojaan.

Meiltä peltikaton pesun tilaamalla tiedät saavasti puhdasta jälkeä. Oikeilla välineillä, puhdistusaineilla sekä -menetelmillä takaamme sen, että kotisi peltikatto on tehtyjen toimenpiteidemme jälkeen upeannäköinen ja kestävä.

Huopakaton herkkä sirotepinta ei kestä kovakouraisia otteita

Kaikista katemateriaaleista herkin puhdistettava on luultavasti huopakatto. Huopakatoissa on erityisen herkkä sirotepinta, jonka kuluttamista on varottava. Sen vuoksi suosittelemmekin huopakaton puhdistukseen ilmapuhallusta. Varsinaista pesua taas emme suosittele, ellei huopakattoa ole tarkoitus samalla myös suojakäsitellä, eli pinnoittaa. Pinnoittaminen on kuitenkin suuri ja melko kallis operaatio.

Jos taas huopakatteen pinta on kovin huonossa kunnossa, on järkevintä vaihtaa se uuteen. Kun katto on jo huonossa kunnossa, pesut ja puhdistukset eivät enää auta pelastamaan sitä. Katteen vaihtaminen uuteen voi tulla myös kustannuksiltaan kannattavammaksi, kun otetaan huomioon uuden katteen käyttöikä ja toimintavarmuus vanhaan, vaikkakin pinnoitettuun katteeseen verrattuna.

Myös huopakate on hyvin hoidettuna ja huollettuna pitkäikäinen ja kestävä. Huonolla huollolla tai väärillä puhdistusmenetelmillä katto voidaan kuitenkin pilata käden käänteessä. Sen vuoksi on tärkeää, että huopakattosi huolloista vastaa asiantunteva ammattilainen. Tarpeen tullen hän osaa myös sanoa, jos katolla on jotain korjattavaa, tai jos kattoa ei kannata enää puhdistaa, vaan on aika panostaa remonttiin.

Olemme kokeneiden ja koulutettujen työntekijöiden kattoyritys, ja tunnemme kaikenlaiset katot katonharjasta aina yläpohjaan saakka. Kattojen kokonaisvaltainen tuntemus onkin meidän valttikorttimme: sen lisäksi, että tiedämme, miten katot tulee puhdistaa, meillä on myös taito nähdä, jos katto tarvitsee jotain muita toimenpiteitä. Jos huomaamme jotakin, voimme myös korjata sen – sen sijaan, että lähettäisimme sinut seuraavan kattoyrityksen puheille.

Ammattimaisuuden lisäksi toinen tärkeistä arvoistamme on asiakasläheisyys. Kuuntelemme aina asiakkaamme tarpeita ja toiveita, ja otamme ne huomioon tekemissämme kattotöissä. Me haluamme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, ja se onnistuu parhaiten asiakasta kuuntelemalla ja hänen toiveisiinsa vastaamalla. Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas ja kestävä sekä kaunis katto, jonka alla on turvallista ja huoletonta asua.

Kaikki kattopalvelut koko Suomen alueella.
Ota yhteyttä, niin huolletaan, korjataan ja remontoidaan Sinunkin kattosi!